Ääniteitä

Aboa Vetus
26.3.−19.9.2010

Millaisia ääniä keskiajalla kuultiin? Mitä merkityksiä äänillä kuulijoilleen oli? Miten tuon ajan ääniympäristö eroaa nykyajan ääniympäristöstä?

Ääniteitä on ainutlaatuisen aistimellinen

Ääniteitä - matka keskiajan ääniympäristöihin oli esillä Aboa Vetus & Ars Nova -museossa vuoden 2010 ajan. Tässä kuvaus näyttelystä:

Aboa Vetuksen rauniotila sai uuden ulottuvuuden Ääniteitä-näyttelyssä, jossa kuunnellaan keskiaikaa. Näyttely pohtii ja purkaa kulttuurihistoriallisen näyttelyn muotoja, joissa kuvalla on perinteisesti suuri rooli. Ääniteitä-työryhmän tavoitteena on ollut historiallisen aistimaailman esille tuominen. Näyttelyssä tätä maailmaa tehdään ymmärrettäväksi kuulokuvilla. Kuulokuvien tunnelmaa lisää niiden sijoittuminen aitoon keskiaikaiseen ympäristöön keskiaikaisen kaupungin raunioissa.

Ääniteitä käsittelee keskiaikaista arkea erilaisten ihmisten korvin. Tämä lähestymistapa on kulttuurihistorialliselle museonäyttelylle poikkeuksellisen abstrakti ja aineeton. Toisaalta aineeton äänielementti tuo näyttelyyn liikkeen, joka syntyy kuulokuvien etenemisen myötä. Liikkeeseen liittyy tilan tuntu, jonka kuulokuvien "huoneissa" ja maisemissa voi hahmottaa.

Aistien historia on uudehko tutkimusaihe ja kuulemisen historiasta on kirjoitettu melko vähän. Näyttelyä varten tehtiin perusteellista kirjallisuustutkimusta ja näyttelyprosessin aikana on saatu apua useiden eri alojen asiantuntijoilta kielitieteilijöistä kasvitutkijoihin.

Keskiaika kuuden hahmon korvin kuultuna

Näyttelyn kuusi kuulokuvaa tuovat esiin menneisyyden hetkiä henkilöhahmojen kautta. Nämä hahmot ovat seppä, kalastajan vaimo, katedraalikoulun opettaja, kauppiastalon pikkupiika, paimen ja birgittalaisluostarin abbedissa. Kaksi miestä, kaksi naista ja kaksi lasta. Jokainen äänipiste sijoittuu lavasteeseen, johon astumalla pääsee hetkeksi korviensa kautta hahmon maailmaan.

Näyttelyssä käsiteltävät hahmot ovat kuvitteellisia, mutta äänimaailmat perustuvat siihen, mitä tiedämme elämästä tuohon aikaan. Kaikki hahmot voidaan myös yhdistää johonkin paikkaan: yksi pajaan kaupungin laidalle, toinen Rymättylään, kolmas tuomiokirkon naapuriin. Piika olisi voinut asua museon korttelissa suuren kivitalon palvelusväkeen kuuluvana, paimen on huolehtinut naapuruston karjaa kauemmas laidunmaille. Abbedissan mukana käväisemme Naantalin luostariyhteisössä. Myös meri yhdistää kaikkia näyttelyn henkilöhahmoja, jokainen heistä asuu kävelymatkan päässä rannasta.

Ääniteitä etenee Aboa Vetuksen Turun keskiajasta kertovan perusnäyttelyn ja Luostarikorttelin raunioiden lomassa. Näyttelyssä on äänipisteiden lisäksi hahmojen elämänpiiristä kertovia tekstejä sekä yleisluontoisempia tekstejä keskiajan äänistä ja niiden merkityksistä.

Ideasta näyttelyksi

Aboa Vetus & Ars Novaa on pitkään kiinnostanut abstraktit ilmiöt, jotka kuitenkin kiinnittyvät historiaan tutkimuksen avulla. Kuten historian äänimaisemat. Lähdimme miettimään, kuinka voisimme kertoa museonäyttelyssä ja erityisesti Aboa Vetuksen rauniotilassa kävijöille keskiajan ääniympäristöistä. Vuonna 2007 tuotimme näyttelyn nimeltä Sanojensa mittainen mies, joka kertoi Mikael Agricolasta. Hän on monelle hyvin tuttu henkilö, mutta lopulta se todistusaineisto, joka hänestä esimerkiksi esineiden ja kuvien avulla voisi näyttelyssä muistuttaa, on niukkaa ja hieman persoonatonta. Agricolasta kertovaan näyttelyyn toteutimme muutaman kuulokuvan, mikä toi meille kokemusta ääniobjektien toteuttamisesta ja niiden toimivuudesta perinteisen näyttelykerronnan keskellä.

Ääniteitä on merkinnyt museolle syventymistä keskiajan äänimaailmaan, mutta myös näyttelyn haastavaan toteutustapaan. Tekoprosessi tuodaan esille yhtenä näyttelyteemana. Näyttelyn lopussa on "Miten näyttely tehtiin?" -osio, jossa näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta kerrotaan kävijälle matkana, jonka varrella erilaiset osaajat ovat hypänneet prosessin kyytiin. Ääniteitä on Aboa Vetus & Ars Novan omaa tuotantoa, ja se lähtee syyskuun jälkeen kiertoon pohjoismaisiin keskiaikamuseoihin.

Näyttelyä ovat tukeneet Museovirasto, Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto ja Svenska kulturfonden.

Ääniteitä on osa Aboa Vetus & Ars Novan ja Naantalin museon toteuttamaa Moniääninen-hanketta, johon kuuluvat marraskuussa 2009 järjestetty monitieteinen Moniääninen-seminaari, kuuntelukävely Kaikuja keskiajalta Naantalissa sekä kansainvälinen nykyäänitaiteen näyttely Klangi Ars Novassa syksyllä 2010.

Katkelmia kuulokuvista

Piika (katkelma):

Seppä (katkelma):


Näyttelyn tekstit ja kaikki kuusi kuulokuvaa löytyvät liitteinä Moniääninen-artikkelikokoelmasta.


Luostarin abbedissasta kertova teksti
Kalastajan vaimon tarina
Katedraalikoulun opettajan kirja, joka toimi äänilähteenä.
Kauppiaan talon pikkupiika
Näyttelyn tekemisestä kertova osuus
Paimenpoika
Sepän paja
Kaupungin ääniä pohtiva tekstihuopa