800 kiloa luuta!

Aboa Vetus
26.3.−10.10.2009

800 kiloa luuta! esittelee laajasti Turun kaupunkikaivauksilla esiin kaivettua luuaineistoa. Näyttely tuo näkyville eläinten elämän keskiajalla ja myöhempinä vuosisatoina sekä esittelee viimeisintä tutkimustietoa arkeo-osteologian parissa. Luumateriaalin avulla voidaan saada tietoa eläimistä sekä lajeina että yksilöinä. Ne ovat voineet olla karjaa, riistaa tai lemmikkejä. Näyttelyssä yhdistyy arkeologinen ja luonnontieteellinen esittämistapa. 800 kiloa luuta! on Aboa Vetus & Ars Novan omaa tuotantoa.
"Sata luuta hauen päässä, puoli possun polven alla."

Aboa Vetus pitää sisällään palan aitoa keskiaikaista Luostarikorttelia, jonka arkeologisissa kaivauksissa on löydetty lähes tuhat kiloa eläinten luita. Tämä huikea luukasa on näyttelyn nimen takana. Esillä oleva materiaali on peräisin eri aikakausilta, aina 1900-luvulle saakka. Alueen luulöydöt eivät ole koskaan aiemmin olleet esillä yhtä kattavasti.

800 kiloa luuta! -näyttelyn tarkastelun kohteena on eläinten elämä Luostarikorttelissa, luututkimus ja sen tulokset, eläinten hyötykäyttö taloudessa, luumateriaali esineiden raaka-aineena ja eläinten luut taikatarkoituksissa. Lisäksi näyttelyssä kerrotaan arkeologisoitumisprosessista, jonka tuloksena luut päätyvät tutkimuksen ja museoinnin kohteeksi.

"Kissan tullessa tupahan, hiiret reikihin menevät."

Näyttely houkuttelee havainnoimaan, erottamaan mittasuhteita ja ymmärtämään historiallista eläimistöä kaupunkialueella. Valtaosa esineistöstä on kotieläinten luita, mutta näyttely kertoo myös villieläimistä ja kalastuksesta. Esineiden lisäksi näyttelyssä on asiatietoa, valokuvia, piirroksia, havainnekuvia ja kuriositeetteja. Kansanomaiset sananparret keventävät näyttelyä ja Aboa Vetuksen luolastossa voi pysähtyä askartelemaan käpylehmiä. Näyttely palauttaa nähtäville myös Aboa Vetuksen vanhasta perusnäyttelystä tutun kissan luurangon, jota monet kävijät ovat toivoneet ja kyselleet.

Esineitä on lainattu näyttelyä varten Turun museokeskuksesta, Suomen kansallismuseosta, Suomen Metsästysmuseosta ja Paimion kotiseutumuseosta.

Työryhmä: Linda Hannula, Minna Hautio, Johanna Lehto-Vahtera, Timo Muhonen, Jari Nieminen, Jari Soini, Annika Valkama. Uusi tutkimustieto Aboa Vetuksen alueen luulöydöistä nojaa pitkälti Auli Tourusen väitöskirjalle "Animals in an Urban Context. A Zooarchaeological study of the Medieval and Post-Medieval town of Turku" (Turun yliopisto, 2008).