Laajennetaan Turkua! – Arkeologiset yleisökaivaukset

Kesällä 2019 Aboa Vetus & Ars Nova jatkoi arkeologisia kaivauksia museon sisäpihalla. Näihin kaivauksiin myös yleisö pääsi mukaan! Arkeologin juttusilla saattoi piipahtaa hänen ollessaan paikalla tai vaihtoehtoisesti arkeologiaan pääsi tutustumaan itse käsin tekemällä ja kokemalla, arkeologisilla museokursseilla.

Arkeologinen tutkimus näkyväksi

Aboa Vetus & Ars Novan kaivausten yhtenä tavoitteena on tuoda historia näkyväksi keskelle arkipäivää ja kaupunkitilaa. Kuka tahansa pystyi pistäytymään kaivausalueella, joka sijaitsi helposti saavutettavissa museon sisäpihalla. Arkeologien työskentelyä saattoi seurata vaikka suoraan kahvilan kesäterassilta! Lisäksi arkeologit ja kaivauksilla työskentelevät vapaaehtoiset kertoivat kaivauskuulumisia Laajennetaan Turkua -blogissa https://laajennetaanturkua.blog/ . Kaivauksen etenemistä pystyi kesän aikana seuraamaan myös museon sosiaalisen median kautta.

Kivitalon jäljillä

Aboa Vetus & Ars Novan uusin kaivauskohde sijaitsee museon pihamaalla, Itäisen rantakadun ja Nunnankadun kulmauksessa. Alueella on tehty arkeologisia kaivauksia nyt vuosina 2017–2019. Tähän mennessä on löydetty kahden kivitalon rauniot, joista ainakin toinen on rakennettu jo keskiajalla. Lisäksi kaivauksissa on tavoitettu 1400–1800-luvuille ajoittuvia kulttuurikerroksia ja esinelöytöjä. Kaivausalue rajautuu museon sisäpihalta jo 1990-luvulla esiin kaivettuun Luostariin jokikatuun, jonka kiveyksellä kävijät voivat kävellä myös museon sisällä.

Historiallinen lähdeaineisto antaa sosiaalisen ja elinkeinollisen tiedon avulla pohjaa myös arkeologisille tulkinnoille. Tontin varhaisin omistaja on porvari Anders Merthen (k. 1666) ja hänen vaimonsa Karin Gerdner. Tonttia kutsuttiin nimityksellä Källaren siksi, että Merthenillä oli pitkään vuokralla Turun kaupungin kellarioikeudet eli kaupungin anniskelumonopoli. Tontin asukkaista on kattavammat tiedot 1760-luvun puolivälistä lähtien. Nykyisellä kaivausalueella on sijainnut vielä Turun palon aikaan 1827 ns. Forsteenin kivitalo, joka oli nimetty 1700-luvun alussa tontin omistaneen Samuel Forsteenin mukaan. Vuoden 1835 kartassa rakennusta ei enää näy, joten se on luultavasti tuhoutunut Turun palossa ja purettu joitakin vuosia sen jälkeen.

Lisätietoja kaivauksesta:

Janna Jokela
museolehtori
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
0207 181 637

Ilari Aalto
kaivausjohtaja
ilari.aalto@aboavetusarsnova.fi