Laajennetaan Turkua! – Arkeologiset yleisökaivaukset

Kesällä 2019 Aboa Vetus & Ars Nova jatkaa arkeologisia kaivauksia museon sisäpihalla. Näihin kaivauksiin myös yleisö pääsee mukaan! Arkeologin juttusilla voi piipahtaa hänen ollessaan paikalla tai vaihtoehtoisesti arkeologiaan pääsee tutustumaan itse käsin tekemällä ja kokemalla, arkeologisilla museokursseilla.

Arkeologinen tutkimus näkyväksi

Aboa Vetus & Ars Novan kaivaus tuo historian näkyväksi keskelle arkipäivää ja kaupunkitilaa. Kuka tahansa voi pistäytyä kaivausalueella, joka sijaitsee helposti saavutettavissa museon sisäpihalla. Arkeologien työskentelyä voi seurata vaikka suoraan kahvilan kesäterassilta! Kaivauksen etenemistä voi kesän aikana seurata myös museon verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.

Kivitalon jäljillä

Aboa Vetus & Ars Novan kesän kaivauskohde sijaitsee museon pihamaalla, Itäisen rantakadun ja Nunnankadun kulmauksessa. Alueelle tehtiin kaksi koekuoppaa jo kesällä 2017 ja niiden antaman tiedon pohjalta kaivauksia jatkettiin kesällä 2018. Tähän mennessä kaivausalueelta on löydetty ainakin kahden kivitalon rauniot, joista toinen on mitä todennäköisimmin rakennettu jo keskiajalla. Lisäksi kaivauskissa on tavoitettu 1500–1800-luvuille ajoittuvia kulttuurikerroksia ja esinelöytöjä. Kaivausalue rajautuu museon sisäpihalta jo 1990-luvulla esiin kaivettuun Luostariin jokikatuun, jonka kiveyksellä kävijät voivat kävellä myös museon sisällä.

Historiallinen lähdeaineisto antaa sosiaalisen ja elinkeinollisen tiedon avulla pohjaa myös arkeologisille tulkinnoille. Tontin asukkaista on kattavat tiedot 1760-luvun puolivälistä lähtien, ja henkirahaa maksaneet asukkaat pystytään jäljittämään 1600-luvun puoliväliin. Kesän 2018 kaivausalueella on sijainnut vielä Turun palon aikaan ns. Forsteenin kivitalo, joka oli nimetty 1700-luvun alussa tontin omistaneen Samuel Forsteenin mukaan. Vuoden 1835 kartassa rakennusta ei enää näy, joten se on luultavasti tuhoutunut Turun palossa ja purettu joitakin vuosia sen jälkeen.

Kesän 2019 kaivausten tarkoituksena on saada viime kesänä tavoitettu keskiaikainen kellari kokonaisuudessaan esille ja selvittää sen tarkempi rakentamisajankohta ja -vaiheet.

Arkeologiset museokurssit

Heinäkuussa museolla järjestetään yhden ja kahden päivän mittaisia arkeologisia museokursseja aikuisille. Kurssilla käydään läpi arkeologisen tutkimuksen perusteita ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi kurssilaiset osallistuvat käytännön kaivaustyöhön arkeologien ohjauksessa. Tarkemmat kurssipäivät ja lisätiedot julkistetaan loppukeväästä.

Lisätietoja:

Janna Jokela
museolehtori
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
0207 181 637