Kokoelmat

Kokoelmatoiminta on yksi museoiden perustehtävistä, joka määrittyy kokoelmien luonteen, laajuuden ja historian pohjalta. Aboa Vetus Ars Nova -museo huolehtii kahdesta merkittävästä kokonaisuudesta, jotka ovat Aboa Vetus Ars Nova säätiön taidekokoelma ja museon tontin alueen kaivauksista eri aikoina talteen otettu arkeologisten maalöytöjen kokoelma. Maalöytökokoelman omistaa Aboa Vetus Ars Nova. Lisäksi alueelta talteen otettuja löytöjä on Turun museokeskuksen kokoelmissa. Taidekokoelmaa kartutetaan ostoin ja ottamalla vastaan lahjoituksia, maalöytökokoelma karttuu museon alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa.

Kokoelmatyöhön liittyy tutkimus. Kokoelmia pyritään tarkastelemaan aina uudessa valossa ja tehden niille yhä uusia ajankohtaisia kysymyksiä, joilla kasvatetaan kokoelmien sisältämää tietovarantoa esimerkiksi siitä, miltä paikoilta arkeologiset löydöt ovat peräisin. Museon omat kokoelmat ovat merkittävä osa Aboa Vetus Ars Nova -museon näyttelytoimintaa, jossa on aina tavoitteena perusteellinen taustatutkimus ja esillepanon kiinnostava lähestymistapa, jossa erilaiset museokävijät pyritään huomioimaan.

Taidekokoelman ja arkeologisen maalöytökokoelman lisäksi museolla on valokuvakokoelma, arkisto ja käsikirjasto, johon kerätään museoalan kirjallisuuden lisäksi raportteja ja tutkielmia jotka liittyvät Aboa Vetus Ars Nova -museoon. Museon kokoelmatoimintaa määrittää kokoelmapoliittinen ohjelma, joka on päivitetty vuonna 2020. Aboa Vetuksen alueen kaivauskertomus 1994–1995 karttaliitteineen on saatavissa. Museo on mukana museoiden kansallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:ssa.