Kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmatoiminta on museotyön ydinalueita. Jokaisella museolla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokoelmansa, jonka hyvästä tuntemuksesta museo vastaa. Aboa Vetus Ars Novan kokoelmatoiminta pohjautuu työhön sen omistaman arkeologisen kokoelman ja taidekokoelman parissa.

Kokoelmapolitiikka on asiakirja, joka toimii kokoelmien hallinnan, tutkimuksen ja säilyttämisen perustana. Kokoelmapolitiikka kuvaa ja määrittelee kokoelmien ominaislaadun ja aseman sekä kuvaa museon kokoelmaprosessit. Se linjaa, miten kokoelmia pidetään esillä ja miten niiden saavutettavuus toteutuu.

Aboa Vetus Ars Nova -museon ensimmäinen kokoelmapolitiikka laadittiin taidekokoelman tarpeisiin ja hyväksyttiin 2006. Vuonna 2011 päivitetty kokoelmapolitiikka käsitteli pääasiassa taidekokoelmaa, mutta siihen sisällytettiin myös tuolloin pitkäaikaissäilytyksessä ollut maalöytökokoelma ja mainittiin museon hallussa olevat muut kokoelmat.

Vuonna 2020 valmistui kokoelmapolitiikan uusin versio, joka käsittää Aboa Vetus Ars Novan kokoelmatoiminnan koko laajuudessaan. Suurin muutos koskee arkeologista kokoelmaa, jonka maalöydöt siirtyivät Aboa Vetus Ars Novan omistukseen Suomen kansallismuseolta ja Museovirastolta vuonna 2017 tehdyllä kokoelmasiirrolla.