Pitkäaikainen hoitosuunnitelma Aboa Vetus & Ars Nova -museon raunioalueelle

Katoavaisuuden museoiminen. Pitkäaikainen hoitosuunnitelma Aboa Vetus & Ars Novan raunioalueelle. (kansi)
Katoavaisuuden museoiminen. Pitkäaikainen hoitosuunnitelma Aboa Vetus & Ars Novan raunioalueelle. (kansi)

Aboa Vetus & Ars Nova -museon raunioalueen pitkäaikainen hoitosuunnitelma Katoavaisuuden museoiminen on julkaistu. Hoitosuunnitelma määrittelee raunioiden säilyttämisen ja hoidon periaatteet seuraavan kolmen vuosikymmenen ajalle konservoinnin, museotoiminnan ja museossa tehtävän arkeologisen tutkimuksen kannalta. Hoitosuunnitelma on myös osa historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novan kokoelmapoliittista ohjelmaa. Hoitosuunnitelma on toteutettu Museoviraston tuella.

Aboa Vetus & Ars Nova -museon raunioalue on katettu arkeologinen kohde, joka sijaitsee Turun vanhimmalla kaupunkialueella. Museoalueen rauniot käsittävät muurattuja ja valettuja rakenteita 1300-luvun lopulta 1900-luvun alkuun – rakentamisen aikakerroksia miltei koko Turun olemassaolon ajalta. Rauniot kaivettiin esiin vuosina 1992–1995 toteutetuissa arkeologisissa tutkimuksissa, ja ne konservoitiin paikalleen in situ.

Rauniot eivät säily ikuisesti, mutta niiden elinkaarta voidaan pidentää seuraamalla erilaisia uhkatekijöitä ja ehkäisemällä niiden haitallisia vaikutuksia. Hoitosuunnitelmassa keskitytään ennen kaikkea raunioon kohdistuviin pitkän aikavälin uhkiin, joita ovat useat luonnontekijät sekä museotoiminnasta aiheutuva liike. Myös raunioiden autenttisuus on pitkän aikavälin haaste, sillä muureihin syntyy lievienkin paikkausten myötä vähitellen uusi, kaivausten jälkeinen kerrostuma.

Hoitosuunnitelman tehtävä on antaa oman aikakautemme näkökulmasta mahdollisimman viisas ja kauaskantoinen näkemys raunioiden säilymistä edistävistä ajattelutavoista ja toimenpiteistä sekä lisätä ja edistää tietoa raunion aikakerroksista ja olennaisista arvoista ja merkityksistä. Hoitosuunnitelma ei ole toimenpideohjelma, vaan ennemminkin käsitteellinen ajattelutapojen ilmaus. Mitä pitkäjänteisempää ja suunnitellumpaa raunion elinkaaren pidentämiseen tähtäävä kajoaminen ja korjaaminen on, sitä paremmin sen keskeiset tieteelliset, museaaliset ja elämykselliset arvot säilyvät tulevaisuudessa.

Hoitosuunnitelman on laatinut FM, arkkitehti Panu Savolainen vuonna 2013.