Aboa Vetus Ars Novan arkeologiset kaivaukset

Kaivauksilla

Aboa Vetuksen puolen raunioalue ja arkeologiset esinelöydöt kaivettiin esiin alueella tehdyissä laajoissa arkeologisissa kaivauksissa. Aboa Vetus Ars Nova ja sitä ylläpitävä säätiö ovat toimineet aktiivisina Luostarikorttelin tutkimuksessa siitä lähtien. Museokävijöillä on Aboa Vetuksessa mahdollisuus kulkea keskiajassa ja nähdä myös, miten arkeologista tutkimusta tehdään. Kaivausten myötä raunioille saadaan tarkempia ajoituksia ja esinelöytöjen avulla uutta tietoa elämästä juuri tällä paikalla satoja vuosia sitten. Museon perusnäyttelyssä nähtävät esineet on kaikki löydetty tontilta.

Kesän 2021 arkeologisesta yleisökaivauksesta ja museokursseista löydät tietoa Museossa tapahtuu -sivulta.

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2019

Arkeologisia kaivaustutkimuksia jatkettiin Rettigin tontin itäpuolella, Nunnankadun ja Itäisen rantakadun kulmauksessa. Kaivauksissa keskityttiin Forsteenin kivitalon nimellä kulkevan rakennuksen kellaritiloihin ja niiden läheisyyteen.

Kaivauksissa saatiin kokonaisuudessaan esille yksi Forsteenin kivitalon kolmesta kellarista, kellaritilaa jakanut tiilinen väliseinä sekä osa keskimmäisestä kellarista. Samalla tarkentuivat tiedot kellarikokonaisuuden rakennusvaiheista. Pienemmällä koekaivannolla pyrittiin myös saamaan esiin viereisen, nk. Källaren-rakennuksen pohjoisseinää, mutta 1900-luvun alun viemärikaivannon havaittiin rikkoneen sen niin, ettei seinää ainakaan tänä kesänä onnistuttu tavoittamaan.

Kaivauksilta otettiin talteen 913 alanumeroa maalöytöjä ja ne liitettiin museon arkeologiseen esinekokoelmaan. Talteen otettiin myös joitakin tiiliä ja muita rakennusfragmentteja, joita ei luetteloitu. Suurin osa löydöistä löytyi rakennuksen täyttömaakerroksista ja niissä edustettuna on erityisesti 1600-1800-luvuille ajoittuva talous- ja tuontitavara kuten pullot sekä astiat.

Oleellinen osa museon arkeologisia kaivauksia on niihin liittyvä yleisöarkeologia. Kaivaus oli aina avoinna yleisölle ja joka torstai järjestettiin kaivausalueella erillinen arkeologin vastaanotto. Osallistuminen kaivaukseen oli osa lasten kesäkouluviikkojen ohjelmaa ja heinäkuussa järjestetyillä museokursseilla kaivauksille pääsi osallistumaan myös aikuisyleisö. Lisäksi museon arkeologian vapaaehtoiset auttoivat kaivauksilla aktiivisesti koko kesän ajan.Kaivauksilta löytyneitä löytöjä laitettiin syksyllä esille museon aulaan ja loppuvuodesta myös museokauppaan.

Kaivausjohtajana toimi FM Ilari Aalto ja arkeologina HuK Elina Mattila. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit lukea alla olevasta linkistä:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2018

Arkeologisia kaivauksia jatkettiin museon sisäpihalla, Nunnankadun ja Itäisen Rantakadun rajaamassa nurkkauksessa. Kaivausalueen suuruus oli 10 x 10 metriä, jonka koillisreunalla kulkee vuoden 2017 kaivauksissa löytynyt kivetty kujanpätkä.

Vuoden 2018 tutkimus keskittyi yhteen Forsteenin kivitalona tunnetun rakennuksen kolmesta kellarista, joka sijaitsee edellä mainitun kujan ja Luostarin jokikadun kulmassa. Kaivauksissa saatiin esille kellarin mukulakivilattiaa, kellarista kujalle johtaneet portaat sekä munkkilimityksellä muurattu seinä. Näiden perusteella kellari on rakennettu viimeistään 1500-luvulla. Lisäksi löydettiin jäänteitä Rettigin tontilla rakennuksen jälkeen sijainneesta puutarhasta. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen puutarhakerroksista löytyneitä löytöjä oli esillä Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä.

Kaivauksilta otettiin talteen 1 249 esinelöytöä, ja ne liitettiin museon arkeologiseen kokoelmaan. Suurin osa löydöistä löytyi rakennuksen täyttömaakerroksista ja niitä nuoremmista puutarhakerroksista. Talon seinän vierustalta löytyi kuitenkin myös Turun palossa 1827 hajonnut ikkuna, jonka sirpaleet mitattiin takymetrilla paikoilleen.

Tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi kaivauksella oli yleisöarkeologisia tavoitteita. Yleisöllä oli monia mahdollisuuksia tutustua kaivaukseen, ja kenttätyöaikana kaivausalueella kävi 1 650 vierailijaa. Yleisöarkeologiaa kehittävä Innostu, seuraa ja sitoudu! -hanke oli käynnissä kesä- ja syyskauden ja tavoitti vapaaehtoisten arkeologien ryhmän, joka osallistui sekä kenttä- että jälkitöihin. Kaivauksella työskennelleiden vapaaehtoisten tunnelmia pystyi lukemaan myös kaivausblogista.

Kaivausjohtajana toimi FM Ilari Aalto ja yleisöarkeologina HuK Elina Mattila. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2017

Kesän 2017 tutkimuskohde sijaitsi museon sisäpihalla, Nunnankadun ja Itäisen Rantakadun rajaamassa nurkkauksessa. Tontilla on sijainnut kaksi Turun palossa vuonna 1827 tuhoutunutta kivitaloa. Kivitalot on merkitty vuoden 1742 venäläiseen karttaan, jonka avulla ne osattiin paikantaa.

Museon sisäpihalle avattiin kaksi kaivausaluetta ja toisesta saatiin esille palossa tuhoutuneen kivitalon muureja. Tuhoutuessaan talo on ollut satoja vuosia vanha ja se onkin todennäköisesti rakennettu 1600-luvun puoliväliin mennessä. Toiselta kaivausalueelta ei vielä tällä kertaa löytynyt kivitalon jäänteitä, sillä kuoppa osui suoraan kivetyn kujan kohdalle. Kuja on luultavasti ollut kivetty jo 1700-luvulta lähtien. Kaivausten loppuvaiheessa vastaan tuli keskiajalle, mahdollisesti jopa 1200-luvulle ajoittuvia kerroksia.

Turun palo näkyi dramaattisesti kaivauksilta löytyneissä hiiltyneissä puissa, sulaneissa ikkunaruuduissa ja palossa hukkuneissa esineissä. Maan alta löytyi 1800-luvun alun turkulaisten elämästä kertovia posliiniastioiden kappaleita, savisten liitupiippujen katkelmia, pullojen ja snapsilasien sirpaleita ja joitakin rahoja, kuten vuoden 1748 äyri. Vanhin tunnettu omistaja kaivausten kivitalolle on 1600-luvulla elänyt porvari Anders Merthen, joka omisti kaupungin kellarioikeudet. Hänen ajaltaan talon pihamaalta löytyi suuri määrä hollantilaisia, valkosavesta valmistettuja liitupiippuja ja muutamia niiden sytyttämisessä käytettyjä tuluskiviä. Paikalta löytyi myös sarvesta tehty pelinoppa, saviastioiden kappaleita ja lasipikarien sirpaleita. Arkeologisten löytöjen perusteella voisi päätellä Merthenin pitäneen krouvia myös kotitalossaan.

Kaivauksen edetessä kohti keskiaikaisia kerroksia, vastaan tuli yhä enemmän eläinten luita. Mielenkiintoinen löytö 1500-luvun kerroksista oli nykyisen Saksan alueella valmistetun niin sanotun partamiehenkannun pala. 1400-luvulla maahan oli päätynyt Falken tyypin keramiikkaa sekä ankkurin mallinen riipus. 1400-luvun kerroksista löytyi myös runsaasti ikkunalasia, mikä viittaisi siihen, että tontilla sijainneissa rakennuksissa olisi ollut keskiajallakin lasi-ikkunat – melkoista ylellisyyttä tuohon aikaan.

Kaivausjohtajana toimi FM Ilari Aalto ja arkeologina HuK Elina Mattila. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2016

Kesän 2016 arkeologiset valvontatyöt liittyivät museon toimistorakennuksen paalutukseen, jonka yhteydessä kellarista poistettiin täyttömaata. Rakennus sijaitsee Hämeenkadun ja Nunnankadun kulmassa, samalla tontilla museon kanssa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetiin, että alue on ollut asuttuna yhtäjaksoisesti 1300-luvulta asti, ja että 1600-luvulla aluetta asuttivat saksankieliset valtaporvarit. Alueen läpi kulki kapea poikkikatu aivan 1800-luvulle asti.

Keskiaikaisen rakennuksen seinähirsiKeskiaikaisissa kulttuurikerroksissa dokumentoitiin lukuisia puurakenteita, joista vanhimmat ajoittuivat 1200-luvulle. Kyseessä on vanhimpia Turun keskustan alueen rakennusajoituksia. Puurakennusvaiheen jälkeen tontille on rakennettu ainakin yksi kivitalo, oletettavasti 1500-luvulla. Talon viereen kivetty poikkikatu tehtiin myös 1500-luvun aikana. 1500–1600-luvut olivat Turussa lukuisien kaupunkipalojen ja konfliktien aikaa, mikä näkyi myös tämän kaivauksen tuloksissa, muun muassa palaneen hirsirakennuksen jäännöksinä. Ilmeisesti myös ainoa kaivauksen yhteydessä havaittu kivitalo joutui puretuksi kaupunkituhojen seurauksena.

Kiinalaista posliinia 1700-luvun alustaIsovihan aikaan (1713–1721) Konsulinnan tontti on luultavasti autioitunut ja tuhoutunut. Muistoksi on jäänyt vain muutamia venäläisiä rahoja. Tältä ajalta olevia esinelöytöjä saatiin kaivauksilla talteen vähemmän kuin aiemmista kerroksista. 1700-luvun aikana alue muuttui sisäpihaksi, jonka halkaisi uusittu katukiveys. Vuosisadan loppuun mennessä poikkikatu peittyi maalla ja vanhan kadun suuntaisesti rakennettiin kaksi piharakennusta ennen Turun paloa 1827. Aikakaudesta kertovia esinelöytöjä Konsulinnan alta paljastui esimerkiksi Hollannin kautta tuotuja liitupiippuja sekä kiinalaista tuontiposliinia.

Kaivausjohtajana toimi FM Hannele Lehtonen ja arkeologina HuK Kim Krappala. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2015

Vuonna 2012 aloitettuja Aboa Vetus & Ars Nova -museon niin kutsutun suuren kivitalon kellarin K94:9 kaivauksia jatkettiin vuonna 2015 toukokuulta elokuun loppuun. Kaivauskohde sijaitsee maanalaisen museoalueen keskellä, keskiaikaisen Luostarin jokikadun kaakkoispuolella. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut selvittää 1400-luvun alussa rakennetun ja vuonna 1653 puretun talon rakenteita sekä kellarin täyttö- ja käyttövaiheita.

Kaivauksen aikana paljastettiin iso osa kellarin lattiapinta-alasta, kaivettiin pois yhtä kellarin holvia kannatellut maapatsas ja kaivettiin esiin kellariin johtavan portaikon lounaispielen alinen hirsiarina. Erityisesti kellarin pohjoisnurkka tutkittiin perusteellisesti. Kaivaukset osoittivat, että kivitaloa on jossakin vaiheessa laajennettu lounaaseen, ja portaikon massiivinen pieli on ilmeisesti ollut alun perin talon ulkoseinä. Laajentaminen lienee tapahtunut jo 1400-luvulla.

Kesän aikana kellarista tehdyt löydöt vahvistavat edellisvuoden tulkintaa kellarin käytöstä keittiönä. Etenkin seinänvierustoilta löytyi huomattavasti keittiöjätettä, josta kalanruodot muodostivat suurimman osan. Joukossa oli myös koti- ja riistaeläinten luita, hasselpähkinän ja saksanpähkinän kuoria, munankuoria ja viljanjyviä. Keittiövälineistä löytyi useiden lasipikarien, kahden kimpiastian, punasaviastioiden ja kahden kivisavikannun kappaleita, mahdollinen paistihaarukan katkelma ja luukahvainen ruokaveitsi. Esinelöytöjen ajoitus on 1400-luvun alusta 1500-luvulle.

Kaivausjohtajana toimi FM Hannele Lehtonen ja arkeologina HuK Ilari Aalto. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2014

Arkeologisia kaivauksia museoalueella jatkettiin taas kesällä 2014. Edellisvuosien tapaan kaivauskohde oli niin kutsutun suuren kivitalon kellari. Tänä vuonna päästiin jo kaivamaan esiin kellarin mukulakivilattiaa. Kellarin katto oli sortunut tulipalossa, ja yllättäen sortumakerroksen alta löytyi mahdollisen uunin perustus. Suurin osa keskiajan kivitalojen kellareista on ollut lämmittämättömiä varastoja, joten löytöä ei osattu odottaa. Kaivausten aikana kävi selväksi, että kellarissa on ilmeisesti ollut keittiö. Uunin lisäksi sieltä löytyi astioiden kappaleita ja lattiakouruun päätynyttä keittiöjätettä: kalanruotoja, munankuoria ja leikeltyjä lampaanluita. Näiden avulla on mahdollista tutkia, millaista ruokaa keittiössä on valmistettu. Lattiakivien välistä löytyi myös kappale sirosta viinipikarista, joka on joskus hajonnut pudotessaan lattialle. Löydöt ovat pääosin kellarin käyttöajalta 1500-luvulta.

Mielenkiintoisimpia löytöjä oli lähes kokonainen kissan luuranko. Yhdessä samasta kellarista vuonna 1994 löytyneen kissan ja vuonna 2013 löytyneiden kissan raajojen kanssa kellarista on siis kaivettu esiin ainakin neljän kissan jäännökset. Muuten kellarista löytyi tyypillistä keskiajan ja uuden ajan taitteen esineistöä: saviastioita, ikkunalasia, rautanauloja ja muun muassa kaksi hopearahaa 1500-luvun lopusta. Odottamattomin löytö oli ehkä kuitenkin kahden nikaman muodostama ihmissormi, joka löytyi kellarin käyttökerroksesta. Toistaiseksi on täysi mysteeri, miten sormi kellariin päätyi. Sormi on voinut katketa esimerkiksi leikkuuonnettomuudessa. On myös mahdollista, että se on kätketty kellariin maagisessa tarkoituksessa. Keskiajalla hirtettyjen rikollisten ruumiinosissa uskottiin olevan taikavoimia.

Kaivausjohtajana toimi FM Hannele Lehtonen ja arkeologina HuK Ilari Aalto. Kaivauksesta kertova raportti eli kaivauskertomus kokoaa yhteen tehdyt havainnot, löydöt ja kartat. Voit ladata kertomuksen itsellesi alla olevasta linkistä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2013

Aboa Vetuksen alueella sijaitsevan suuren kivitalon kaivaukset jatkuivat 2013 kesällä. Kaivauskohde on museoalueen suurimman keskiaikaisen kivitalon kellari, joka aikanaan museon perustamista edeltävissä kaivauksissa vuonna 1994 jätettiin odottamaan tulevia tutkimuksia. Kaivauskohteena oleva talo on rakennettu 1400-luvun alussa ja purettu kaksi ja puoli vuosisataa myöhemmin, 1600-luvun puolivälissä. Tällöin puretun rakennuksen päälle tehty Vähätori-niminen aukio varmisti, ettei kellariin ole kajottu ennen 1990-luvun alun kaivauksia. Kellarin tyhjentäminen täyttömaasta aloitettiin kesällä 2012.

Kellarin täyttömaasta on paljastunut löytöjä keskiajalta 1300-luvulta talon purkamisaikaan 1600-luvulle asti. Tähän mennessä esiin saadut löydöt ovat pääasiassa hukattua ja rikkinäistä tavaraa: savi- ja lasiastioiden paloja, ikkunalasia, rahoja ja nuppineuloja. Kesän 2013 kaivausten mielenkiintoisimpia löytöjä oli ehjä lyijyplombi, jollaisia on käytetty keskiajalla kangaspakkojen sinetteinä. 1300-luvulle ajoittuva plombi on peräisin Tournain kaupungista, joka sijaitsee nykyisen Belgian alueella.

Suuren kivitalon viimeiset tunnetut asukkaat elivät 1500-luvun lopulla, mutta varhemmista asukkaista ei löydy tietoja asiakirjoista. On mahdollista, että kesän 2014 kaivaukset saattaisivat paljastaa jotakin suuren kivitalon tätä vanhemmasta menneisyydestä.

Kaivausjohtajana toimi FM Hannele Lehtonen ja arkeologina HuK Ilari Aalto. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkissä pdf-muodossa:

Arkeologiset kaivaukset kesällä 2012

Aboa Vetus & Ars Nova -museo suoritti Luostarikorttelin alueella arkeologisia tutkimuksia kesällä 2012. Kaivauskohteena oli maanalaisessa Aboa Vetuksessa sijaitsevan keskiaikaisen suuren kivitalon kellari. Talo on rakennettu aivan 1400-luvun alussa. Täyttömaakerrosten perusteella vaikuttaa siltä, että kellaria on jo sen käyttöaikana 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa alettu käyttää jätteenkeruupaikkana. Kellarin käyttäminen tunkiona päättyi todennäköisesti vuoden 1656 kaupunkipaloon, jota seurasi suuren kivitalon purkaminen ja kellarien täyttäminen purkujätteellä ja muualta tuodulla tunkiomaalla.

Suuren kivitalon kellarin täyttömaasta tehtiin runsaasti 1600-luvulle ja sitä varhaisempiin vuosisatoihin sijoittuvia löytöjä, jotka kertovat elämästä Turussa keskiajan ja uuden ajan taitteessa. Löydöt ovat pitkälti kyseisen aikakauden talousjätettä; ruokatottumuksista kertovia eläimenluita ja kalanruotoja sekä rikkoutuneita ja poisheitettyjä esineitä. Täyttömaahan päätyneen aineiston joukossa on myös selvästi ihmisten hukkaamia esineitä, kuten rahoja ja nuppineuloja. Harvinaisimpia löytöjä ovat keskiaikainen 1300–1400-luvulle ajoittuva tinainen apilasolki sekä tekstiilin kappaleet, joita ei alueen kaivauksilta ole aiemmin tullut esiin. Kankaanpalat ovat yksinkertaista karkeahkoa kangasta ja mukana on myös pala kudottua nauhaa. Mielenkiintoisiin löytöihin lukeutuu myös 1500–1600-lukujen taitteeseen ajoittuva pala ruskeaa saksalaista kivisavikeramiikkaa. Pala on peräisin olutkannusta, jossa kuvataan talonpoikaishäitä. Täyttömaasta on tullut esiin myös pieniä paloja savisista liitupiipuista, jotka kertovat tupakanpolton varhaisvaiheista Suomessa 1600-luvulla.

Kaivausjohtajana toimi FM Hannele Lehtonen ja arkeologina HuK Ilari Aalto. Kaivauksista laadittu raportti eli kaivauskertomus kokoaa kaivausten yhteydessä tehdyn dokumentointityön yksiin kansiin. Kaivauskertomuksen voit ladata itsellesi alla olevasta linkissä pdf-muodossa: