Virtaa museosta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke Virtaa museosta – museopalvelut varsinaissuomalaisten yritysten työhyvinvoinnin tukena toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hankkeessa museopalveluiden työhyvinvointivaikutuksia seurattiin kolmen varsinaissuomalaisen yrityksen näkökulmasta. Pilotointiprojektissa mukana olivat MainioVire Oy, Elomatic Oy ja Turku Touring Oy, joiden työyhteisöt pääsivät muun muassa minuuttitreffeille taideteosten kanssa.

Virtaa museosta -hankkeen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi museoiden mahdollisuudet vaikuttaa työhyvinvointiin, erityisesti yhteisön kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena hankkeella oli paitsi etsiä, löytää ja välittää kulttuuriperintöä uusille yleisöille, myös tuottaa hyvinvointia osallistujille museon perustehtävää toteuttamalla.

Virtaa museosta -hanke päättyi ajankohtaispäivällä elokuussa 2014, jossa käsiteltiin hankkeen tuloksia sekä aihetta ”Museo ja työhyvinvointi”. Hankkeen avulla Aboa Vetus & Ars Nova -museo konkretisoi keskustelua kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksistä.

Lisätiedot ESR-hankkeesta