Vapaaehtoistyöstä oppimassa

Yleisön kiinnostus museoiden järjestämään historiaan liittyvään toimintaan ja vapaaehtoistyöhön on nykyisellään varsin vireää. Turkulaisissa museoissa yleisöllä on tilaisuuksia osallistua museoiden toimintaan ja kehitystyöhön monin tavoin.

Vapaaehtoistyöstä oppimassa -hankkeen tavoitteena oli jakaa kokemuksia turkulaisten museoiden yleisötyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta ja kehittää yhdessä historiaan suuntautuvaa yleisötyötä. Hankkeen vetäjänä toimi Aboa Vetus & Ars Nova ja se toteutettiin yhdessä Turun museokeskuksen ja Forum Marinum kanssa. Hanke toteutui syksyllä 2019, ja se sai tukea Museoviraston Osaamisen kehittäminen -avustuksista.

Hanke kokosi yhteen museoammatillisten kokemuksia ja näkemyksiä ja kartutti museoiden hyvien toimintamallien määrää. Sen tavoitteena oli nostaa esiin turkulaisen museokentän vahvuuksia yleisötyön, vapaaehtoistoiminnan ja yhteiskehittämisen aloilla sekä rakentaa paikallista osaamisverkostoa.

Vertaisoppimista ja yleisötyöpajoja

Hanke toteutettiin kahdessa osassa: museoammatillisten kesken pidettiin neljä tapaamista ja Aboa Vetus & Ars Novassa järjestettiin kolme yleisölle suunnattua yhteiskehittämistyöpajaa.

Vapaaehtoistyön parissa työskentelevien museoammattilaisten tapaamisissa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia yleisötyöstä, vapaaehtoistoiminnasta ja yhteiskehittämisestä. Tapaamisiin sisältyi myös ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja ja kunkin museon tekemän vapaaehtoistyön ja yleisötyöhön liittyvien projektien esittelyä.

Aboa Vetus & Ars Novan yhteiskehittämistyöpajoissa tarjottiin museon historiasta kiinnostuneelle yleisölle ja jo olemassa olevalle vapaaehtoisten joukolle mahdollisuus osallistua museon arkeologisten sisältöjen suunnitteluun. Kantavana teemana oli historiallisten henkilöiden – niin todellisten kuin kuvitteellistenkin – esittäminen museon näyttelyissä. Työpajoissa osallistujat syventyivät kulttuuriperintöön yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Lue tästä koonti hankkeesta.  

Lisätietoja:

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 637
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

Ulla Clerc
näyttelyamanuenssi, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 643
ulla.clerc@aboavetusarsnova.fi