Vapaaehtoistyöstä oppimassa

Yleisön kiinnostus museoiden järjestämään historiaan liittyvään toimintaan ja vapaaehtoistyöhön on nykyisellään varsin vireää. Turkulaisissa museoissa on ollut ja on parhaillaan meneillään useita yleisötyöhankkeita, jotka avaavat yleisölle tilaisuuksia osallistua museoiden toimintaan ja kehitystyöhön monin tavoin. Historiasta, arkeologiasta ja museoista kiinnostuneiden harrastajien joukko on Turussa ja lähiseuduilla suhteellisen tiivis ja kooltaan rajallinen. Monet ovatkin mukana useamman museon vapaaehtoistyössä tai muussa toiminnassa ja ovat kartuttaneet siten kokemusta osallistujan näkökulmasta.

Vapaaehtoistyöstä oppimassa -hankkeen tavoitteena on jakaa kokemuksia museoiden yleisötyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta sekä vertaiskehittää historiaan suuntautuvan yleisötyön toimintatapoja turkulaisten museoiden kesken. Hanke kokoaa yhteen museoammatillisten kokemuksia ja näkemyksiä ja kartuttaa museoiden hyvien toimintamallien määrää. Hankkeen vetäjänä toimii Aboa Vetus & Ars Nova -museo ja se toteutetaan yhteistyössä Turun museokeskuksen ja Forum Marinum -museon kanssa.

Vertaisoppimista ja yleisötyöpajoja

Hankkeessa kehitetään osaamisverkostoa turkulaisten museoiden kesken järjestämällä tapaamisia vapaaehtoistyön parissa työskenteleville museoammattilaisille. Tapaamisten tarkoituksena on ajatusten ja kokemusten vaihto yleisötyöstä, vapaaehtoistoiminnasta ja yhteiskehittämisestä. Tapaamisiin sisältyy ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuoroja ja kunkin museon tekemän vapaaehtoistyön ja yleisötyöhön liittyvien projektien esittelyä.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy case study, jossa kehitetään yhdessä vapaaehtoisyleisön kanssa Aboa Vetus & Ars Novan näyttelysisältöä. Yhteiskehittämistyöpajojen kohteena on Aboa Vetuksessa esillä oleva Pikku-Matin tarina, joka kertoo 7-vuotiaan maalaispojan muutosta keskiaikaiseen Turkuun ja sopeutumisesta kaupungin elämään. Yleisötyöpajakokonaisuus sisältää neljä tapaamiskertaa, joiden aikana Matin tarinaa käsitellään eri näkökulmista ja tutkitaan ja testataan myös tarinan esittämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Hanke toteutuu syys-joulukuussa 2019 ja se on saanut tukea Museovirastolta (avustus museoiden osaamisen kehittämiseen).

Lisätietoja:

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 637
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

Ulla Clerc
näyttelyamanuenssi, Aboa Vetus & Ars Nova
0207 181 643
ulla.clerc@aboavetusarsnova.fi