Turvapaikkana museo

Turvapaikkana museo -hanke oli osa Helinä Rautavaaran museon koordinoimaa kansallista hanketta. Kansallisessa hankkeessa oli mukana 15 suomalaista museota. Aboa Vetus & Ars Novan osahanke alkoi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2019 helmikuuhun saakka. Rahoitusta Turvapaikkana museo -hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Turvapaikkana museo -hankkeen tavoitteena oli tarjota maahanmuuttajille tekemistä museoympäristössä ja lisätä sitä kautta heidän suomen kielen sanavarastoaan ja antaa rohkeutta itseilmaisuun. Pidemmällä tähtäimellä kulttuuritoiminnalla haluttiin edistää Suomeen eri syistä saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista. Samalla luotiin museotyön kontekstiin hyviä käytäntöjä ja työkaluja monikulttuurisen ryhmän kohtaamiseen.

Käytännössä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaryhmät vierailivat hankkeen aikana Aboa Vetus & Ars Nova -museossa ja tutustuivat sen näyttelyiden pohjalta erilaisiin historian ja nykypäivän ilmiöihin. Toiminta koostui museokierrosten lisäksi työpajoista, joissa työskenneltiin käsin erilaisten kädentaito- ja taidemenetelmien parissa.

Hankkeessa toteutettiin ryhmätoiminnan lisäksi kaksi näyttelyä museon Omatila-galleriassa ja kolme yleisölle avointa ystävänpäivätapahtumaa, joiden ohjelma on juhlinut eri kulttuurien kohtaamisia.

Abdullah Muyayd ja Ali Haithem esiintyivät ystävänpäivätapahtumassa 14.2.2018.
Hedil Al-Take & Nesriin Al-Take esiintyivät ystävänpäivätapahtumassa 14.2.2019.