Turvapaikkana museo

Turvapaikkana museo -hanke on osana Helinä Rautavaaran museon koordinoimaa kansallista hanketta. Kansallisessa hankkeessa on mukana 15 suomalaista museota. Aboa Vetus & Ars Novan osahanke alkoi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Rahoitusta Turvapaikkana museo -hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Turvapaikkana museo -hankkeen tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille tekemistä museoympäristössä ja lisätä sitä kautta heidän suomen kielen sanavarastoaan ja antaa rohkeutta itseilmaisuun. Pidemmällä tähtäimellä kulttuuritoiminnalla on tarkoitus edistää Suomeen eri syistä saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista. Samalla luodaan museotyön kontekstiin hyviä käytäntöjä ja työkaluja monikulttuurisen ryhmän kohtaamiseen.

Käytännössä turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajaryhmät vierailevat hankkeen aikana Aboa Vetus & Ars Nova -museossa ja tutustuvat sen näyttelyiden pohjalta erilaisiin historian ja nykypäivän ilmiöihin. Toiminta koostuu museokierrosten lisäksi erilaisista työpajoista, joissa työskennellään käsin erilaisten kädentaito- ja taidemenetelmien parissa.

Hankkeessa on järjestetty ryhmätoiminnan lisäksi yksi näyttely ja kaksi yleisölle avointa ystävänpäivätapahtumaa, joiden ohjelma on juhlinut eri kulttuurien kohtaamisia. Syksyllä 2018 hanke päättyy vielä toiseen museonäyttelyyn Omatila-galleriassa.

Abdullah Muyayd ja Ali Haithem esiintyivät ystävänpäivätapahtumassa 14.2.2018.