Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hankkeessa pureudutaan säätilan merkityksiin eri näkökulmista. Hankkeessa vahvistetaan kulttuuriympäristökasvatuksen ja monialaisten lähestymistapojen avulla yläkouluikäisten lasten ja nuorten kulttuuriympäristön ja luonnon arvostusta sekä tuetaan tietoisuutta sään vaikutuksesta ihmisten elämään vuodenajoista ilmastonmuutokseen. Hankkeessa toteutetaan työpajoja ja kouluvierailuja, näyttely museossa sekä sähköinen oppimateriaali koulujen ja muiden kasvatusalan toimijoiden käyttöön.

Hankkeen toimintamalli nivoo yhteen eri oppiaineita: fysiikkaa, biologiaa, maantiedettä, äidinkieltä ja historiaa. Yläkoulun oppilaat pääsevät ilmiöpohjaisen oppimisen kautta tutustumaan säähän sekä siihen, miten ilmasto ja sen muutokset vaikuttavat suoraan luontoon, ihmisten elämään ja kulttuuriympäristöihin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Sääilmiöihin tutustutaan luontoympäristösuojelun näkökulmasta fysikaalisena ja toisaalta historiallisena ilmiönä vertailemalla historiallisia tarinoita, oppilaiden omia kokemuksia sekä tutkimukseen pohjautuvia ennusteita säähän liittyen. Näiden kolmen näkökulman yhteen nivominen antaa oppilaille kokonaisvaltaisen kuvan säästä, ilmaston muuttumisesta ja sen suhteesta omaan elämään. Hanke tekee säästä merkityksellisen osan oppilaan kokemusmaailmaa ja toisaalta antaa eri oppiaineiden opettajille sekä museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaiselle uusia työkaluja ilmiöpohjaiseen opetukseen.

Eri luonnon- ja kulttuuriympäristön näkökulmat tuodaan tässä hankkeessa yhteen uudenlaisella yhteistyöllä kulttuuri- ja opetuspuolen sekä luonnontieteiden toimijoiden kesken. Hankekumppanit ovat historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia.

Lisätietoja hankkeesta:

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 637