Museovisio

Museovisio on Suomen Kulttuurirahaston hanke, joka Aboa Vetus & Ars Novassa keskittyy Rettigin tontin kulttuuriperinnön välittämiseen ja museon arkeologisen näkökulman uudistamiseen. Näkökulman uudistaminen tapahtuu museon kaikilla arkeologisen toiminnan alueilla: tutkimuksessa, näyttelytyössä ja yleisöarkeologiassa.

Hanke on käynnissä toukokuun loppuun 2019 asti. Sen näkyvin osa ovat työpajat ja yleisöraadit, joissa etsitään uusia tapoja museon arkeologisen toiminnan toteuttamiseen yhdessä yleisön kanssa. Lisäksi museolla syvennetään hankkeessa asiakastuntemusta kyselyjen ja kävijätutkimuksen avulla, käydään keskustelua muiden arkeologia- ja museotoimijoiden kanssa, tehdään opintoretkiä sekä pohjustetaan museon maanalaisen raunioalueen näyttelykerronnan uusimista.

Hankkeen tapahtumia

31.10.2018 Arkeologinen yleisötyöpaja.

6.11.2018 Paneelikeskustelu arkeologisista esineistä.

4.12.2018 Näyttelykerronnan kehittäminen Luostarin jokikadulla Aboa Vetuksen rauniotilassa.

21.1.2019 Koulutyöhön suuntautuva yleisöraati, jossa kehitettin vuorovaikutteista työpajaa erilaisten kouluryhmien tarpeisiin.

7.3.2019 Digitaaliseen näyttelykerrontaan keskittynyt yleisöraati.

20.3.2019 Koulutyöhön suuntautuva yleisöraati, jossa pohdittiin museota monialaisen oppimisen paikkana.

6.5.2019 Yleisöarkeologian iltapäivä museoalan ja arkeologian parissa työskenteleville.

22.5.2019 Museon arkeologiseen maalöytökokoelmaan perehtynyt yleisöraati.

Museovisio-apuraha on suunnattu museoiden uudistustyöhön. Suomen Kulttuurirahaston tavoitteena on saada avustuksen kautta museoihin lisää kävijöitä ja parantaa kävijäkokemusta.

Lisätietoja:
Ulla Clerc, amanuenssi
ulla.clerc@aboavetusarsnova.fi
0207 181 643