Museot innovaatioalustoina

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen (2017–2019) kehittämishanke, jossa tarkastellaan museotoiminnan ja innovaatiokoulutuksen yhteisiä mahdollisuuksia. Hankkeessa nuoret korkeakouluopiskelijat ratkovat yhteiskunnallisia haasteita museoiden tarjoaman monipuolisen sisällön ja asiantuntijuuden inspiroimina.

Moniportainen hanke koostuu ajatushautomoista, vuoden kestävästä innovointiprosessista sekä hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja levittävästä loppukoulutuksesta.

Museot innovaatioalustoina on neljän toimijan yhteishanke. Mukana on kaksi museota: historiaan ja nykytaiteeseen keskittyvä Aboa Vetus & Ars Nova Turussa ja tekniikan vaiheita tutkiva Tekniikan museo Helsingissä. Korkeakoulun ja innovaatiokoulutuksen näkökulmaa hankkeeseen tuo Humak ja yrittäjäkasvatusosaamista Nuori Yrittäjyys ry.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Lisätietoja:
Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi
0207 181 644

Hankkeen omat verkkosivut: museoinno.fi