Mullankaivajat: arkeologinen ilmiöviikko museossa

Aboa Vetus & Ars Nova järjestää toukokuussa 2019 lukioille suunnatun Arkeologiaviikon. Viikon aikana museolla toteutuu asiantuntijakeskusteluja, työpajoja, tutkijapankki sekä mahdollisuus tutustua ja osallistua käynnissä olevaan arkeologiseen kaivaukseen. Arkeologiaviikon tavoitteena on lisätä lukiolaisten kiinnostusta Turun menneisyyteen, tutustuttaa koululaisia arkeologian tutkimusmenetelmiin ja luoda siltoja menneisyyden ja tulevaisuuden välille.

Muuttuvassa maailmassa menneisyyden tunteminen antaa tietoa ja ymmärrystä myös tulevaisuuden ennakoimiseen. Lukion opetussuunnitelma toteaa historian opetuksen vahvistavan opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja, antavan välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen.  Arkeologiaan erikoistuneella Aboa Vetus & Ars Nova -museolla on valmiudet rakentaa laaja-alainen oppimiskokonaisuus, joka kytkeytyy nykypäivän ilmiöihin. Arkeologiaviikon ajankohta on suunniteltu siten, että se ajoittuu samaan aikaan kuin museon kesäkaudeksi käynnistyvät arkeologiset kaivaukset, jotka sisältyvät viikon ohjelmaan. Arkeologiaviikko pyrkii monipuolistamaan kuvaa arkeologisesta tutkimuksesta tarjoamalla kaivauksen rinnalla monipuolisesti luentoja, menetelmäesittelyjä ja työpajoja tutkimuksen eri laidoilta.

Viikon tarjonta koostuu erilaisista ”palikoista”, joista lukiot voivat poimia itseään kiinnostavat palaset ja koota niistä oman ohjelmansa. Näin kunkin ryhmän ohjelmakokonaisuus rakentuu sen mukaan, miten paljon aikaa ryhmällä on ilmiöviikon ohjelmaan käyttää. Tarkoitus on, että viikon aikana valituista ohjelmista ja mahdollisesta jälkityöskentelystä syntyy loogisesti etenevä oppimispolku, joka vastaa juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin. Arkeologisen ilmiöviikon sisällöt sopivat historian ja yhteiskuntaopin lisäksi myös esimerkiksi biologian ja maantieteen opintosisältöihin. Museo tarjoaa neljä ilmiötä, joita pystyy tarkastelemaan nykyhetken lisäksi historian ja tulevaisuuden kannalta. Nämä ovat 1) kestävä kehitys, 2) ilmastonmuutos, 3) kaupunkien kehitys sekä 4) ruokavaliot ja ruoantuotanto.

Arkeologiaviikon ohjelmasta ja mukaan ilmoittautumisesta tiedotetaan lukioille lisää alkuvuodesta 2019. Kiinnostuneet lukiot voivat jo nyt ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestaan, jolloin he saavat tarkempaa tietoa ohjelmasta heti kun se julkaistaan. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: museolehtori Janna Jokela, janna.jokela@aboavetusarsnova.fi

Arkeologiaviikko toteutuu Suomen kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla.