Mullankaivajat: arkeologinen ilmiöviikko museossa

Aboa Vetus & Ars Nova järjesti toukokuussa 2019 lukioille suunnatun arkeologisen ilmiöviikon. Viikon aikana museolla toteutui asiantuntijaluentoja, työpajoja sekä mahdollisuus tutustua ja osallistua käynnissä olevaan arkeologiseen kaivaukseen. Viikon tavoitteena oli lisätä lukiolaisten kiinnostusta Turun menneisyyteen, tutustuttaa koululaisia arkeologian tutkimusmenetelmiin ja luoda siltoja menneisyyden ja tulevaisuuden välille.

Muuttuvassa maailmassa menneisyyden tunteminen antaa tietoa ja ymmärrystä myös tulevaisuuden ennakoimiseen. Lukion opetussuunnitelma toteaa historian opetuksen vahvistavan opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja, antavan välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen.  Arkeologiaan erikoistuneella Aboa Vetus & Ars Nova -museolla on valmiudet rakentaa laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät nykypäivän ilmiöihin. Arkeologisen ilmiöviikon ajankohta oli suunniteltu siten, että se ajoittui samaan aikaan kuin museon kesäkaudeksi käynnistyvät arkeologiset kaivaukset, jotka sisältyvät viikon ohjelmaan. Viikko pyrki osaltaan monipuolistamaan kuvaa arkeologisesta tutkimuksesta tarjoamalla kaivauksen rinnalla monipuolisesti luentoja, menetelmäesittelyjä ja työpajoja tutkimuksen eri laidoilta.

Viikon tarjonta koostui erilaisista palikoista, joista lukiot saattoivat poimia itseään kiinnostavat palaset ja koota niistä oman ohjelmansa.  Viikon aikana valituista ohjelmista ja mahdollisesta jälkityöskentelystä syntyi loogisesti etenevä oppimispolku, joka vastasi juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin. Arkeologisen ilmiöviikon sisällöt sopivat historian ja yhteiskuntaopin lisäksi myös esimerkiksi biologian ja maantieteen opintosisältöihin. Museo tarjosi neljä ilmiötä, joita pystyy tarkastelemaan nykyhetken lisäksi historian ja tulevaisuuden kannalta. Nämä olivat 1) kestävä kehitys, 2) ilmastonmuutos, 3) kaupunkien kehitys sekä 4) ruokavaliot ja ruoantuotanto.

Arkeologiaviikko toteutui Suomen kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla.