Innostu, seuraa, sitoudu! Kohti yhteisöllistä kaupunkiarkeologiaa

Innostu, seuraa ja sitoudu! -hankkeen tavoitteena on yleisöarkeologian kehittäminen Aboa Vetus & Ars Nova -museossa. Kaupunkiarkeologisen tutkimusprojektin kaikissa vaiheissa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön elävänä pitämiseen. Hanke on osa Euroopan kulttuuriperintövuoden ohjelmaa.

Yleisöarkeologian ytimenä on yhteisöllinen oppiminen. Kaivaus on arkeologien, museon ja yleisön yhteinen tutkimuskohde, jossa yleisö osallistuu samaan aikaan kuin tutkija. Yleisön kysymykset ja kommentit tulevat osaksi yhteistä tulkintaa, kun tuotetaan uutta arkeologista tietoa. Yleisö saa haastaa museon, arkeologian ja tutkijat. Tutkimuksen aikana museo, arkeologit ja yleisö ovat dialogissa keskenään. Tämä yhteistyö toimii kasvualustana arkeologian yhteisöllisille merkityksille.

Hankkeen osallistujat tekevät tätä perintöä näkyväksi. Yleisöarkeologiassa yhteisöllisesti tuotettu tieto tarvitsee myös kansalaisvälittäjiä, jotka haluavat toimia historian viestinviejinä. Tässä hankkeessa museo kutsuu toimintaan mukaan paikalliset historiaharrastajat, joille museo tarjoaa kulttuuriperinnön kotipesän. Museo mahdollistaa ja antaa asiantuntemustaan kulttuuriperinnön haltuunottoon ja hyödyntämiseen.

Hanke toteutetaan aikavälillä huhtikuu 2018–marraskuu 2018. Hankkeen ensisijaisena yhteistyötahona toimivat arkeologian harrastajat ja muut arkeologiasta ja historiasta kiinnostuneet henkilöt. Arkeologian ja historian harrastajat otetaan mukaan kaivauksen eri vaiheisiin ja osa-alueisiin muodostaen työryhmiä niiden ympärille. Hankkeen kokemusten pohjalta luodaan toimintamalli yleisöarkeologian hyville käytännöille ja puitteet arkeologisen harrastusyhteisön toiminnalle osana Aboa Vetus & Ars Novan yleisötyötä.

Arkeologisilla kaivauksilla työskentelevien vapaaehtoisten tunnelmista ja löydöistä voi lukea blogissa https://laajennetaanturkua.blog/ .

Lisätietoja:  

Elina Mattila, hankkeen yleisöarkeologi   
elina.mattila@aboavetusarsnova.fi,  
0207 181 646 

Janna Jokela, museolehtori 
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi 
0207 181 637