Historiallinen Turku haltuun

Historiallinen Turku haltuun oli matkailun kehittämishanke, joka toteutettiin Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuonna 2014. Hankkeen tarkoituksena oli parantaa museon englanninkielisen materiaalin saavutettavuutta, ymmärrettävyyttä ja markkinointia. Englanninkielisten matkailijoiden omat kulttuuriperinnöt pyritään ottamaan paremmin huomioon samalla kun museo pyrkii välittämään Suomen ainutlaatuista kulttuuriperintöä ymmärrettävässä muodossa matkailijoille. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisesti entistäkin onnistuneempi museokokemus ja asiakaslähtöinen kulttuurielämys. Hankkeen ytimessä oli selvittää turistien historiakäsityksiä ja heidän ymmärrystään Suomen ja Turun historiasta sekä ennen maahan saapumista että maassavierailun aikana.

Keskiöön Historiallinen Turku haltuun -hankkeessa nousi siis asiakaslähtöisyys. Aboa Vetus & Ars Nova näkyy tällä hetkellä erilaisissa kanavissa sekä verkko- että paperijulkaisuissa, joita tähdätään myös ulkomaisille kävijöille. Nämä julkaisut ja erityisesti niiden toimivuus, saavutettavuus ja ymmärrettävyys otettiin tarkasteluun. Niihin paneuduttiin erityisesti Aboa Vetus & Ars Novan tiedottajan, markkinointipäällikön, tutkijan ja IT-suunnittelijan kanssa, jotka saivat palautetta sekä hankkeen toteuttaneen tutkijan havaintojen että yhdysvaltalaisen harjottelijan kommenttien pohjalta. Entistäkin tehokkaamman asiakasmateriaalin kehittäminen toteutettiin olemassaolevan materiaalin tarkastelulla ja parantamisella, hakukoneoptimoinnilla ja sosiaalisen median kehittämisellä. Päivittämällä eurooppalaisia historiakäsityksiä (Länsi-)Suomesta ja tutkimalla ulkomaalaisten kävijöiden käsityksiä Suomen sekä keskiajan historiasta saadaan entistäkin tarkempi kuva turistien historiallisista ennakkokäsityksistä. Näiden käsitteiden pohjalta on mahdollista kehittää entistäkin asiakaslähtöisempää materiaalia ja luoda kokonaisvaltaisesti onnistunut museoelämys. 

Hankkeesta saadun tiedon pohjalta Aboa Vetus & Ars Nova voi entistäkin paremmin huomioida asiakkaiden omia kulttuurikäsityksiä sekä tiedon saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä markkinointimateriaalin suunnittelussa ja tuotossa. Kulttuurimatkailijat tulee pyrkiä ottamaan huomioon omana ihmisryhmänään, jotka saapuvat Suomeen etsimään autenttisia kulttuurielämyksiä.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutettiin keväällä ja kesällä 2014. Koska hanke oli ajallisesti rajattu, oli tutkimuksen toteutus myös tehtävä pienessä mittakaavassa. Hanke eteni kolmessa vaiheessa: keväällä suoritettiin taustatyötä ja haastattelujen suunnittelua sekä olemassaolevan materiaalin sisällön- ja laaduntarkkailua, kesällä suoritettiin haastattelut ja analysoitiin museossa esillä olevia kaavakkeita ja loppukesän ja alkusyksyn vaihteessa muodostettiin kokonaiskuva tuloksista.

Hankkeessa keskiöön nousivat seuraavat teemat:

  • Aboa Vetuksen raunioalueen ymmärtäminen
  • Suomalaisen ja turkulaisen historian ymmärtäminen ja sen mielekkyys
  • Keskiajan ymmärtäminen ja sen herättämät mielikuvat
  • Suomalaisen historian asettaminen oman kotimaan kulttuurikontekstiin
  • Museoelämyksen onnistuneisuus
  • Museon löydettävyys verkossa
  • Englanninkielisen markkinointimateriaalin parantaminen

     

  • Hankeraporttiin voit tutustua alla olevan linkin kautta.