Edit history - ilmiölähtöinen ja yhteisöllinen tiedontuotanto Wikidatan avulla

Edit: history -hankkeessa Aboa Vetus & Ars Nova ja Suomen pelimuseo pilotoivat ilmiölähtöistä ja yhteisöllistä tiedontuotantoa Wikidatan avulla. Hankkeen ytimessä olivat kummankin museon kokoelmat. Aboa Vetus & Ars Novan arkeologisen esinekokoelman tuhannet objektit on kaivettu esiin maan alta. Suomen pelimuseo tallettaa suomalaisia pelejä, pelaamista ja pelikulttuuria.

Hankkeessa tutkittiin yhdessä yleisön kanssa sitä, miten kokoelmatietoa voitaisiin tallentaa avoimesti niin, että menneisyyden kiehtovimmat piirteet saadaan talteen. Kokeilun kautta oli tavoitteena ymmärtää Wikidatan mahdollisuudet työkaluna ja apuna museokokoelmien tiedonrikastamisessa ja käytettävyydessä sekä museoammattilaisten että yleisön piirissä. Hypoteesi oli, että Wikidata voisi vastata museoiden tarpeeseen ilmiölähtöiselle ja yhteisölliselle tiedontuotannolle paremmin kuin tällä hetkellä museoiden käytössä olevat tietokantajärjestelmät.

Hankkeessa järjestettiin kaksi koulutusta museoiden henkilökunnille sekä yhteensä neljä yleisötyöpajaa vuoden 2019 aikana Turussa ja Tampereella. Alta voit ladata hankkeen raportin, jossa käydään läpi sen toteutusta ja tuloksia. Raportissa on pyritty esittelemään Wikidatan hyödyntämismahdollisuuksia museoaineistojen esittämisessä ja rikastamisessa.

Edit history -hankkeen loppuraportti

Janna Jokela
museolehtori, Aboa Vetus & Ars Nova
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
0207 181 637

Outi Penninkangas
tutkija, Suomen pelimuseo
outi.penninkangas@tampere.fi
050 341 3262