Arkeologisen maalöytökokoelman digitointi yhdessä yleisön kanssa

Vuoden 2022 aikana Aboa Vetus Ars Novassa digitoidaan arkeologiseen maalöytökokoelmaan kuuluvia löytöjä. Yleisö pääsee osallistumaan digitointityöhön ja museon tekemää tallennus- ja kokoelmatyötä avataan yleisölle myös sosiaalisen median ja blogialustan kautta. Digitointityöhön on saatu avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Aboa Vetus Ars Novan maalöytökokoelma koostuu museon tontin arkeologisissa tutkimuksissa esiin saaduista kaupunkiarkeologisista löydöistä, jotka ajoittuvat 1200-luvulta 1900-luvulle. Kyseessä on Turun historian kannalta merkittävä, tutkimuksellisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuus. Maalöytökokoelma siirtyi Aboa Vetus Ars Novan omistukseen Kansallismuseon kanssa tehdyllä luovutussopimuksella vuonna 2017.

Nyt tehtävä digitointityö tukee museon tavoitetta saada arkeologinen kokoelma avattua yleisön ja tutkijoiden käyttöön kansallisen Finna-palvelun kautta. Digitoinnin yhteydessä syntyneet valokuvat ja niihin liittyvä metatieto tallennetaan Aboa Vetus Ars Novan käytössä olevaan Collecte-kokoelmatietokantaan.

Digitoituja kokoelmaesineitä tullaan jatkossa esittelemään ja hyödyntämään mm. uudistettavassa arkeologisessa näyttelyssä, museon tarjoamissa etäpalveluissa sekä verkkosivuilla. Museo edistää aktiivisesti myös kulttuuriperintöaineiston avointa käyttöä Wikimedian eri alustoilla, johon digitointityö avaa myös arkeologisen kokoelman osalta uusia mahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Janna Jokela, museolehtori
janna.jokela@avan.fi
0207 181 637