HANKKEET

Aboa Vetus & Ars Nova -museo on hankeorganisaatio, joka tuottaa itse hankkeita ja osallistuu muiden vetämiin hankkeisiin kumppanina. Hankkeiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavia museopalveluja sekä laajentaa museon saavutettavuutta ja yleisöpohjaa. Hankkeet myös mahdollistavat yleisön osallisuutta.

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Innostu, seuraa ja sitoudu! -hankkeen tavoitteena on yleisöarkeologian kehittäminen. Hankkeessa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön elävänä pitämiseen.

Museovisio on Suomen Kulttuurirahaston hanke, joka Aboa Vetus & Ars Novassa keskittyy Rettigin tontin kulttuuriperinnön välittämiseen ja museon arkeologisen näkökulman uudistamiseen. Näkökulman uudistaminen tapahtuu museon kaikilla arkeologisen toiminnan alueilla: tutkimuksessa, näyttelytyössä ja yleisöarkeologiassa.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke Virtaa museosta – museopalvelut varsinaissuomalaisten yritysten työhyvinvoinnin tukena toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hankkeessa museopalveluiden työhyvinvointivaikutuksia seurattiin kolmen varsinaissuomalaisen yrityksen näkökulmasta.

Taidetestaajat on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima ja Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Hanke toteutuu lukuvuosina 2017−2018 ja 2018−2019. Aboa Vetus & Ars Nova on mukana hankkeessa kohteena.

Taide jää mieleen on historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuonna 2012 toteuttama työhyvinvointihanke, jossa turkulaisten kotihoidon työntekijöiden työssä jaksamista tuettiin museosta käsin.

Turvapaikkana museo -hanke oli osa Helinä Rautavaaran museon koordinoimaa kansallista hanketta, jossa oli mukana 15 suomalaista museota. Hankkeessa järjestettiin turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille vapaa-ajan toimintaa museoympäristössä. Aboa Vetus & Ars Novassa toiminta jatkui vuoden 2019 helmikuuhun saakka.

Tutki vanhaa, ihmettele uutta – Aboa Vetus & Ars Novan arkeologia- ja taidekerho lapsille toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä lastenkulttuurin saatavuuden parantamisen avustuksella. Hankkeessa järjestetään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa lukuvuosina 2016–2018 ja 2018–2019 koulupäivän jälkeistä kerhotoimintaa 1.–6.-luokkalaisille.

Aboa Vetus & Ars Nova järjesti toukokuussa 2019 lukioille suunnatun arkeologisen ilmiöviikon, jonka tavoitteena oli lisätä lukiolaisten kiinnostusta Turun menneisyyteen, tutustuttaa koululaisia arkeologian tutkimusmenetelmiin ja luoda siltoja menneisyyden ja tulevaisuuden välille.