HANKKEET

Aboa Vetus & Ars Nova -museo on hankeorganisaatio, joka tuottaa itse hankkeita ja osallistuu muiden vetämiin hankkeisiin kumppanina. Hankkeiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavia museopalveluja sekä laajentaa museon saavutettavuutta ja yleisöpohjaa. Hankkeet myös mahdollistavat yleisön osallisuutta.

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Innostu, seuraa ja sitoudu! -hankkeen tavoitteena on yleisöarkeologian kehittäminen. Hankkeessa tarkastellaan sitä, mikä arkeologiassa kiinnostaa yleisöä ja millä tavoin yleisö voi ja haluaa osallistua arkeologiseen tutkimukseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön elävänä pitämiseen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke Virtaa museosta – museopalvelut varsinaissuomalaisten yritysten työhyvinvoinnin tukena toteutettiin vuoden 2014 aikana. Hankkeessa museopalveluiden työhyvinvointivaikutuksia seurattiin kolmen varsinaissuomalaisen yrityksen näkökulmasta.

Taide jää mieleen on historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novan ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuonna 2012 toteuttama työhyvinvointihanke, jossa turkulaisten kotihoidon työntekijöiden työssä jaksamista tuettiin museosta käsin.