Ari Pelkonen: Remain a Stranger

Takkahuone
10.3.−28.5.2017

Den högt meriterade konstgrafikern Ari Pelkonen presenterar sitt första videoverk Remain från 2014 i Takkahuone-galleriet.

Ari Pelkonens vårdade bildspråk har utvecklats genom hans arbete, som kombinerar träsnitt och måleri. I hans verk kombineras måleriets spontanitet, snabbhet och slumpmässighet med träsnittets långsamhet som kräver koncentration.

Ari Pelkonen: Remain, 2014. Stillbild ur video.

Pelkonen avbildar människor. I sina verk hänvisar han till posering och självporträttets tradition samt identitetens många sidor. Pelkonens bilder utgörs av tysta figurer, som endera gömmer sig eller också tittar de undvikande mot betraktaren. Samtidigt är de ändå framme och blottade för blickar. Konstnären upprepar motiv som berör ensamhet, ofullbordan och mänsklig tillväxt.

Utställningens namn, Remain a Stranger, syftar på utanförskap. Videoverkets längd är två minuter, men dess hypnotiska estetik fängslar betraktaren. Bilderna är fyllda med symbolik och stämningen är drömlik, intensiv och dramatisk. Ljudlösheten ökar verkets visuella kraft.

Materialen och arbetssätten utgör likt motiven kärnan i Pelkonens konst. Videoverkets element, människofigur samt bildens komposition hänvisar till konstnärens tidigare verk. Också videons tempo och rörelse härstammar i sin måleriskhet och med sin antydan till träsnittets långsamhet, från konstnärens arbetssätt.

”Videoverkets utgångspunkter och material är de samma som i de verk där jag kombinerar måleri och träsnitt – snitt trä, vatten, bläck, duk, råmaterial till stärkelselim, svart och vitt.” Berättar Pelkonen.

Med sitt första videoverk tog konstnären steget ut på okänd mark. Att prova på något nytt uppmuntrades delvis av att konstnären flyttade arbetsrum. Detta gav möjligheten att filma videon i en tom studio. Pelkonen beskriver processen som ett spännande och inspirerande sätt att byta synvinkel:

”Förändring samt att betrakta olika sidor och metoder blottar något nytt, väsentligt och intressant i arbetandet. Kvar blir alltid något igenkännbart och enastående.”

I den rörliga bilden finner Pelkonen även tydliga sammanslutningar till sitt övriga arbete:

”Självporträtt, spegelbilder, fotografier, upphittade bilder eller en bild som härstammar från de sociala mediernas konstanta ström av bilder utgör verktyg för mitt arbete och studiematerial för mina verk. Min arbetsprocess, där jag tiotals gånger skissar bildmotivet på en träplatta, kan ses som en bildserie eller en händelse som kan jämställas med en rörlig bild.”

Ari Pelkonen (f. 1978 Björneborg) bor och arbetar i Helsingfors. Han har studerat bildkonst vid Åbo Yrkeshögskolas Bildkonstakademi och utexaminerade som magister i bildkonst ur Helsingfors Bildkonstakademi 2006. Han har deltagit i otaliga solo- och grupputställningar i Finland och hans verk förekommer i flera museisamlingar. Pelkonen utnämndes till  Årets Unga Konstnär 2012. Han fungerar som mästare i konstgrafik och timlärare i träsnitt vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Ari Pelkonen framför sin video Remain i Takkahuone. Foto Aboa Vetus & Ars Nova, Jari Nieminen.

Ari Pelkonen, stillbild ur video, Remain, 2014.
Ari Pelkonen, stillbild ur video, Remain, 2014.