8:e Åbobiennalen

Ars Nova
17.11.2017−8.4.2018

Den åttonde Åbobiennalen ger plats för det som väcker diskussion bland konstnärer i det 100-åriga Finland: de nya verken till utställningen ger uttryck för de aktuella teman och tankar som är intressantast. De medverkande är 16 konstnärer som arbetar i Finland. Utöver Aboa Vetus & Ars Nova ställer även Galleri Å av Konstnärsgillet i Åbo ut verk från utställningen under vintern 2017.

De medverkande konstnärer är:

Anna Estarriola (f. 1980)
Teemu Korpela (f. 1980)
Riikka Kuoppala (f. 1980)
Reija Meriläinen (f. 1987)
Juha Mäki-Jussila (f. 1967)
Pekka Niskanen (f. 1961)
Tuula Närhinen (f. 1967)
Anssi Pulkkinen (f. 1982)
Minna Rainio (f. 1974) & Mark Roberts (f. 1970)
Simo Ripatti (f. 1975)
Minna Suoniemi (f. 1972)
Päivi Takala (f. 1970)
Nora Tapper (f. 1961)
Nita Vera (f. 1986)
Hanna Vihriälä (f. 1974)

Åbobiennalens konstnärer valdes i augusti 2016. Juryn som valde konstnärerna bestod av Aboa Vetus & Ars Novas museichef Johanna Lehto-Vahtera, amanuenser Eeva Holkeri, Silja Lehtonen och Laura Ruohonen, verksamhetsledare för Konstnärsgillet i Finland Riina Kotilainen, vik. intendent i Helsingfors konstmuseum HAM Pirkko Siitari och allmänhetens representant Hanne Mustiala.

Utställningen är producerad i samarbete mellan Aboa Vetus & Ars Nova och Konstnärsgillet i Åbo.

8:e Åbobiennalen i Aboa Vetus & Ars Novas
17.11.2017–8.4.2018

8:e Åbobiennalen i Galleri Å
17.11.–17.12.2017 Minna Suoniemi
22.12.2017–28.1.2018 Simo Ripatti
2.2.–4.3.2018 Reija Meriläinen

>> TURKUBIENNAALI.FI