UTSTÄLLNINGAR

KOMMANDE

Ars Nova 19.10.2018−17.3.2019
Rettigska palatsets 90-års jubileumsutställning berättar om palatset, som numera fungerar som ett museum, och dess arkitektur och ursprungliga inredning. Med hjälp av mycket bildmaterial vandrar utställningen genom palatsets rum och årtionden. Hans von Rettig (1892–1979), som lät bygga palatset, hörde till Rettigska industrisläkten som i samband med grundandet av tobaksfabriken bosatte sig i Åbo på mitten av 1800-talet. Hans von Rettig var förutom en tobaksfabrikör också en redare och seglare och en vän av litteratur, teater och hemstaden Åbo.
Omatila 16.11.2018−20.1.2019
Utställningen är ett inslag i det riksomfattande projektet Museet som fristad.
Ars Nova 14.12.2018−17.3.2019
Utställningen visar konst som skolelever i åttonde årskursen har valt ur museets samlingar. Utställningen planeras och genomförs av en grupp högstadieelever som medverkat i projektet Konsttestarna.