Arkeologens fynd: Time cigarettpaket, 1960-talet

NYHETER | Publicerad: 3.6.2016

I sommar utför Aboa Vetus & Ars Nova arkeologiska utgrävningar i källaren av museets kontorsbyggnad, Konsulinna, som ligger på samma tomt som museet. Troligen har området varit bebott sedan 1300-talet. Arkeologens fynd är framställd i museets lobby och på våra webbsidor genom sommaren.

Stadsarkeologiska fynd från det översta jordskiktet sällan överraskar forskaren. Denna gång hittades det dock ett paket av personalcigaretter för Rettigs tobaksfabriks anställda på ytan av jordkällaren. Dubbelfiltrerad Time-cigarett var en nyhet på 1960-talet, och den marknadsfördes som en produkt av den senaste tekniken. I marknadsföringskampanjen ingick PR-singeln "Time for a Time", framträtt av 60-talets berömda popsångare Laila Kinnunen.