Arkeologens fynd: rödlera hund

NYHETER | Publicerad: 29.7.2016
Rödlera hund från utgrävningar under Konsulinna. Foto: Kim Krappala / Aboa Vetus & Ars Nova

I sommar utför Aboa Vetus & Ars Nova arkeologiska utgrävningar i källaren av museets kontorsbyggnad, Konsulinna, som ligger på samma tomt som museet. Troligen har området varit bebott sedan 1300-talet. Troligen har området varit bebott sedan 1300-talet. Arkeologens fynd är framställd i museets lobby och på våra webbsidor genom sommaren.

Under trottoaren vid Tavastgatan, upptäcktes en arkeologiskt speciell leksak. Den fläckiga hundstatyetten i montern är gjord av rödlera och har varit i bruk på 1700- eller början av 1800-talet. Leksakshunden upptäcktes i ett kulturlager som dateras till den stora branden i Åbo i 1827. Djurfigurer spred till Finland från Tyskland på medeltiden. Hittills har endast en annan odaterad rödlera hund upptäckts i arkeologiska utgrävningar i Åbo. Förutom hundar, även leksakshästar, baggar och älgar har tillverkats av rödlera sedan medeltiden.