Arkeologens fynd: En bit av ett senmedeltida byggnad

NYHETER | Publicerad: 6.9.2016

I sommar utför Aboa Vetus & Ars Nova arkeologiska utgrävningar i källaren av museets kontorsbyggnad, Konsulinna, som ligger på samma tomt som museet. Troligen har området varit bebott sedan 1300-talet. Troligen har området varit bebott sedan 1300-talet. Arkeologens fynd är framställd i museets lobby och på våra webbsidor genom sommaren.

De fuktiga lagren av medeltida Åbo konserverar organiskt material, som trä och ben, ovanligt bra. Museet har utfört arkeologiska utgrävningar under kontorsbyggnaden Konsulinna och därifrån har en sexkantig knut från ett trähus som brunnit ner hittats. Troligen har knuten tillhört en bod eller en ladugård. Förutom de yttre strukturerna som visade tecken på brand, var knuten i gott skick. Bitar av keramik, som hittats från samma nivå, tyder på datering till 1400-talet.