Aboa Vetus & Ars Novas arkeologiska samling överförs till museets ägo – museets roll inom arkeologisk vetskap och funktion förstärks

NYHETER | Publicerad: 13.12.2017

Jordfyndssamlingen som varit i förvar i Aboa Vetus & Ars Nova-museet, har flyttats till museets ägo. Aboa Vetus & Ars Nova kan i fortsättningen forska och utnyttja samlingen mycket mångsidigare och utvecklas som ett arkeologiskt museum.

Aboa Vetus & Ars Nova-museets hjärta är det underjordiska området som grävts upp av arkeologer. Museiområdets fasta fornlämningar: stenhusens källare, väggar och gatustråk vittnar om områdets förflutna. De formar också grunden, mot vilka fynd från området och annat arkeologiskt material jämförs.

Föremålssamlingen som består av stadsarkeologiska grävningars jordfynd från den Rettigska tomten, har hittills varit del av Finska Nationalmuseets och Museiverkets samlingar och i statens ägo. Aboa Vetus & Ars Nova-museet har förvarat, undersökt och visat samlingen i sina utrymmen. Aboa Vetus & Ars Nova har ansökt om att flytta objekten till sin egen samling. Kontraktet om föremålsöverlämning har ingåtts den 24.11.2017 och träder i kraft genast. Samlingen växer fortsättningsvis i samband med genomförda arkeologiska utgrävningar.

Föremålssamlingen omfattar tiotusentals fynd som är daterade från 1200- till 1800-talet. Vad som gör samlingen unik är dess lokalitet och breda tidsenliga omfattning. Som en enhetlig samling berättar föremålen om den Rettigska tomtens historia genom århundraden; kattskelett, ett litet barns lädersko eller en handtäljd barkbåt hämtar människorna från det förflutna nära. Med hjälp av medeltidens keramik- och glaskärl kan man forska i vår matkultur och handel, medan ett Arabiafat fyndat i de nyare jordlagren kopplar tomten till den finska industrin.

Aboa Vetus & Ars Novas strategiska tyngdpunkt är att utvecklas som ett arkeologiskt museum som gör och främjar forskning, skapar nya allmänarkeologiska procedurer och gör arkeologins arbetsmetoder bekanta.

Den arkeologiska föremålssamlingens betydelse är stor för museets verksamhet. Aboa Vetus & Ars Novas målsättning är att förstärka rollen som materialet från området har som kulturarv och ställa nya frågor på basis av den existerande samlingen. Vilken är samlingens betydelse för Åbos och Finlands historieforskning? Vem anser den som sitt eget kulturarv? Vilken är framtidssynen för det arkeologiska materialet?

En bit av karaff från 1500-talet. Foto: Jari Nieminen.
En bit av karaff från 1500-talet. Foto: Jari Nieminen.
Medaljong från 1400-talet. Foto: Jari Nieminen.
Medaljong från 1400-talet. Foto: Jari Nieminen.
Medeltida pincett i kopparlegering är ett sällsynt fynd. Foto: Ilari Aalto.
Medeltida pincett i kopparlegering är ett sällsynt fynd. Foto: Ilari Aalto.
En låda av tomma glasflaskor har hittats ur Konsulinnans källare. Glasflaskorna har innehållit radioaktivt vatten, vilket var en hälsoprodukt på början av 1900-talet. Foto: Kim Krappala.
En låda av tomma glasflaskor har hittats ur Konsulinnans källare. Glasflaskorna har innehållit radioaktivt vatten, vilket var en hälsoprodukt på början av 1900-talet. Foto: Kim Krappala.
I källaren till Aboa Vetus stora stenhus har flera katter upphittats. Studier av benen har visat att "Luukkonen" var en ung katt, som bodde på museiområdet på 1500-talet.
I källaren till Aboa Vetus stora stenhus har flera katter upphittats. Studier av benen har visat att "Luukkonen" var en ung katt, som bodde på museiområdet på 1500-talet. Foto: Jari Nieminen
Skelett av en ung katt. Foto: Jari Nieminen
Skelett av en ung katt. Foto: Jari Nieminen
En sko av nötskinn
En sko av nötskinn.
Rödlera hund från utgrävningar under Konsulinna. Foto: Kim Krappala
Rödlera hund från utgrävningar under Konsulinna. Foto: Kim Krappala
Fajans från 1700-talet. Foto: Kim Krappala.
Fajans från 1700-talet. Foto: Kim Krappala.