Aboa Vetus & Ars Nova byter cafeföretagare

NYHETER | Publicerad: 16.5.2016

Cafeverksamhetet i Aboa Vetus & Ars Nova tas över av ett annat företagare i månadsskiftet augusti–september. Ombytet kan orsaka tillfälliga undantag i öppettider. I så fall meddelas undantag på museets webbsida.

Om du är intresserad av att arrangera ett privattillställning i cafeet, vänligen kontakta museets amanuens Juha Sillanpää: juha.sillanpaa@aboavetusarsnova.fi eller 0207 181 635.