Elämyspolku

Olemme osa Turun kaupungin sivistystoimialan Elämyspolku-suunnitelmaa.
Tämän yhteistyön puitteissa kutsumme kaikki Turun kaupungin 6.-luokkalaiset vuosittain vierailulle Aboa Vetukseen. Ars Nova on puolestaan valinnainen taidemuseokohde 1.–4. -luokkalaisille.

Elämyspolku-vierailu maksaa 50 € / opas. Opastusryhmässä voi olla maksimissaan 30 oppilasta. Opettaja tulostaa Elämyspolun verkkosivuilta tilauslomakkeen, joka rehtorin allekirjoituksella varustettuna toimii pääsylippuna museossa ja samalla laskutuslomakkeena.

Lisätietoa Elämyspolun käytänteistä voi tiedustella Elämyspolku-koordinaattori Leena Kulmalalta, leena.h.kulmala@turku.fi 050 432 3575.

Kuudesluokkalaiset

Kutsumme joka vuosi kaikki Turun kaupungin kuudesluokkalaiset Aboa Vetukseen ja historian pariin. Lähetämme kouluille listan, johon olemme merkinneet alustavat ajat kuudensien luokkien vierailuja varten. Nämä ajat ovat vain ehdotuksia, joten niitä voi tarvittaessa helposti muuttaa vastaamaan koulun tarpeita. Jos varattu aika sopii, sen voi vahvistaa puhelinsoitolla asiakaspalveluamanuenssille.

Menneisyys maan alla -opastus kestää noin tunnin ja sen aikana kierretään Aboa Vetuksessa. Rakennuksia, luita ja löytöjä tutkimalla pohditaan, mitä menneestä saadaan selville arkeologian avulla. Samalla tutustutaan siihen, miten keskiajalla Turussa on asuttu ja eletty, ja miten kaupunki on vuosisatojen aikana muuttunut nykyiseen muotoonsa.

Seitsemäsluokkalaiset

Seitsemäsluokkalaisille tarjoamme valinnaisena kierroksena Museo muistaa -opastuksen, jossa tutkitaan museoita yhteiskunnan yhteisinä muistiorganisaatioina. Oppilaiden kanssa pohditaan, miksi on tärkeää tallettaa ja säilyttää kulttuuriperintöä. Samalla käydään läpi museoita toimijoina niiden tehtävien näkökulmasta. Osio suoritetaan sekä Aboa Vetuksen että Ars Novan näyttelytiloissa tapahtuvana keskustelevana työpajatyöskentelynä. 

1.–4.-luokkalaiset

Ars Nova on valinnainen taidemuseokohde 1.–4.-luokkalaisille. Ars Novassa on vuosittain useita vaihtuvia nykytaidenäyttelyitä. Lisäksi on esillä vaihtuva ripustus museon omasta taidekokoelmasta.

Tunnin kestävä Taikkis – aistimatka taiteeseen on toiminnallinen museokierros, jonka aikana oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia taiteilijan työvälineitä ja materiaaleja.

Varaukset ja lisätiedot:

Asiakaspalveluamanuenssi Juha Sillanpää
juha.sillanpaa@aboavetusarsnova.fi
0207 181 635

Museolehtori Maria Granlund
maria.granlund@aboavetusarsnova.fi
0207 181 637