Esineiden elämästä

Omatila
10.1.−31.3.2001

Turun Lyseon lukion Turku tutuksi -kurssi toteutti yhdessä Aboa Vetus -museon kanssa projektin, joka käsitteli esinemaailmaa ennen ja nyt. Kurssin oppilaat tutustuivat arkeologisiin esineisiin sekä niiden dokumentointiin ja tutkimiseen piirtäen ja valokuvaten. Samalla he hakivat funktionaalisia vastineita vanhoille esineille nykypäivän esinemaailmasta. Tausta-ajatuksena oli peilata nykyhetken sijoittumista historialliseen jatkumoon ja nähdä nykyisyys tulevaisuuden historiana. Myös esineiden elinkaari ja niihin liittyvät arvokysymykset sekä sosiaalinen kehys olivat tarkastelun kohteena. Oppilaat tarkastelivat ja kuvasivat vanhoja ja nykyisiä esineitä rinnasteisesti ja koostivat niistä näyttelyn, joka oli esillä Aboa Vetus -museon suuressa seinävitriinissä.