Elina Autio: Blankets

Takkahuone
8.6.−27.8.2017

Maalauksen, veistosten ja installaation välimaastossa työskentelevä Elina Autio valmistaa Takkahuoneeseen uuden teossarjan Blankets. Monumentaaliset teokset ovat syntyneet teollisen raudoitusverkon, pehmeän aaltopahvin ja peittävän spraymaalin liitosta. 

Elina Aution työskentely on materiaalilähtöistä: taiteilija etsii materiaalille uutta muotoa, pyrkien kuitenkin muuttamaan sen olemusta mahdollisimman vähän. Hänen teoksensa koostuvat usein teollisista rautakauppamateriaaleista, joiden standardikoot määrittävät lopullisten teosten mittakaavaa ja muotoa.

Blankets-sarjan teokset syntyivät, kun taiteilija alkoi kieputtaa työhuoneessaan lojuneita aaltopahvin hukkapaloja raudoitusverkon ympärille. Kun Autio toisti saman eleen säännönmukaisesti leikatuilla paksummilla pahvisuikaleilla, syntyi jotain kiinnostavaa. Raudoitusverkon ympärille punottu pinta muistuttaa erehdyttävästi kangasta. Käytetyt materiaalit rakentavat mielikuvaa toisesta materiaalista. Aistiharhojen luominen väreillä ja materiaaleilla leikitellen on tyypillistä Elina Aution taiteelle.

Vastapareilla leikittelyä

Taiteilijan teokset kätkevät sisäänsä kaksijakoisuutta: säännönmukaisuudessa piilee epäsäännöllisyyttä, teollisessa kokonaisuudessa on jotain inhimillisen kutsuvaa, materiaalit osoittautuvat muuksi kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttaisi. Aution teoksissa on aina oltava jotain täydellisyyttä haastavaa, kuten epälooginen sommitelma, haurastuma tai väripoikkeama, epätäydellisyyttä täydellisyydessä.

Blankets-teosten rakenteessa vallitseva mekaaninen toisto saa kontrastiksi sattumanvaraisuutta luovan värimaailman. Väri ei selity osaksi teoksen muiden osien logiikkaa. Taiteilijaa kiehtoo myös kookkaan elementin luominen jostain hauraasta materiaalista, jolloin teos on samalla monumentaalinen ja vahingoittuvan väliaikainen.   

Aution kookkaat teokset sisältävät pienempiä, jopa piilotettuja yksityiskohtia, jotka rikkovat kokonaisuuden. Läheltä katsottuna teoksesta paljastuu uusia merkityksiä ja kokonaisuus muotoutuu uudelleen. Näin teokset haastavat katsojan suhteessa tilaan: tilassa liikkuminen muuttaa näkökulmaa.

Elina Autio (s. 1985) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2014. Hän on opiskellut myös Münchenin taidekorkeakoulussa vuosina 2012–2013. Autio asuu ja työskentelee Leppäkoskella. Hän on pitänyt lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa sekä ulkomailla. Taiteilijan teoksia on muun muassa Kansallisgallerian ja Suomen Taideyhdistyksen kokoelmissa.

Elina Autio, Blankets, 2017, raudoitusverkko, aaltopahvi, spraymaali
Elina Autio, Blankets, 2017, raudoitusverkko, aaltopahvi, spraymaali
Yleisnäkymä näyttelyyn, Elina Autio, Blankets, 2017
Yksityiskohta teoksesta Blankets, 2017, raudoitusverkko, aaltopahvi, spraymaali