Bibliografia

Aboa Vetus & Ars Nova -museota koskevia julkaisuja:

Kirjat ja kausijulkaisut

Aarras-Saari, Ritva, Edgren, Helena, Edgren, Torsten, Hanste, Tuulikki, Juutinen, Juha & Probst, Ilpo (2005). Kauan sitten. Matka Suomen historiaan. Porvoo: WSOY.

Aboa Vetus & Ars Nova (1997). Turku: Matti Koivurinnan säätiö.

Haggrén, Georg & Mäesalu, Ain (1999). Skål! Sirpaleita keskiajalta: lasiastioita ja niiden käyttäjiä keskiajan Pohjois-Euroopassa. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova.

Motuste, Katri (toim.) (2007). Minun paperinukkeni – lapsen elämää kivikaudelta 1800-luvulle. Turku: Turun maakuntamuseo / HIT – History in Town.

Muhonen, Timo & Lehto-Vahtera, Johanna (toim.) (2009). Ikuinen raunio. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova.

Seppänen, Liisa (toim.) (2003). Kaupunkia pintaa syvemmältä – arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. Turku: TS-yhtymä & Suomen keskiajan arkeologian seura.

Turku ja Kalmarin unioni: pohjolan suurvalta ja heräävä leijona (1997). Turun maakuntamuseon näyttelyesite 24. Turku: Turun maakuntamuseo.

Uotila, Kari (toim.) (2000). Vesilahden Laukko: linna, kartano, koti. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Uotila, Kari, Lehtonen, Hannele & Tulkki, Carita (toim.) (2003). Vallis Gratiae 1443–1648 – Arkeologisia tutkimuksia Naantalissa. Kåkenhus-kirjat nro 1. Turku: Aboa vetus -museo, Kaarina: Muuritutkimus ky.

Artikkelit

Hautio, Minna (2000). Projektin anatomiasta. Teoksessa Kulttuuriympäristö – tutki ja opi (toim. Elo, Pekka & al.). Helsinki: Museovirasto, Opetushallitus.

Hautio, Minna (2000). Aboa Vetus & Ars Nova -museoissa nuorisotoiminnasta on muodostunut merkittävä toimintasektori. Teoksessa Suomen tammi 5/00. Helsinki: Museovirasto, Opetushallitus. 

Hautio, Minna & al. (2004). Museoympäristöt. Teoksessa Museo oppimisympäristönä (toim. Kallio, Kalle). Suomen museoliiton julkaisuja 54. Helsinki: Suomen museoliitto

Ylinen, Hannu (1996). Eläimet osana kansanomaista parannustoimintaa. Teoksessa Minä, Musti ja Mansikki (toim. Simonen, Jaana). Joensuu: Pohjois-Karjalan museo.

Raportit

Vuorela Irmeli, Grönlund Tuulikki & Lempiäinen Terttu (1996). Paleoekologisia tutkimuksia Rettigin tontilta Turusta. Geologian tutkimuskeskuksen raportti P 34.4.115.

Opinnäytteet

Ahovaara, Armi (2001). Esihistoriallinen vaatetus nykypäivän vaatemalliston esikuvana. Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. [opinnäyte]

Ainasoja, Mika (2001). Liitupiiput Turussa 1600–1800-luvuilla. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Björkman, John (2004). Museet berättar. Folkloristiska perspektiv på historia och museiutställningar. Nordisk folkloristik, Åbo Akademi. [pro gradu -tutkielma]

Harjuniemi, Taija (2008). Keskiaika kaikille – Aboa Vetus & Ars Nova -museo saavutettavaksi viittomakielisille museovieraille. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka. [opinnäytetyö]

Jaakkola, Marjo (1998). Keskiajan tekstiilit Suomessa. Turun yliopisto, suomalainen ja vertaileva arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Kallioinen, Mika (1994). Yhteisöstä säädyksi. Turun porvariston synty, rakenne ja yhteiskunnallinen asema keskiajalla. Turun yliopisto, Suomen historia. [lisensiaattitutkielma]

Klaavu, Pia (1997). Arkeologisen raudan konservointi massakonservoinnin näkökulmasta. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu. [päättötyö]

Koskinen, Mari (2004). Historiallisen ajan luuesineet. Luuesineistä, luumateriaalin työstämisestä, käsityöläisistä ja käsityöläisyydestä Aboa Vetus -museon löytöjen valossa. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Kykyri, Marita (1989). Puurakennukset ja puurakennustekniikka Turun kaupungissa 1300–1600-luvulla arkeologisen lähdeaineiston valossa. Turun yliopisto, suomalainen ja vertaileva arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Kärki, Maija (2003). Allborgin, Bergenin, Lödösen, Trondheimin, Tukholman ja Turun keskiaikaa esittelevät arkeologis-historialliset museot ja niiden arkeologinen tutkimushistoria. Turun yliopisto, arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Lagerstam, Liisa (1999). Gabriel Kurckin peregrinaatio. Nuoren aatelismiehen opintomatka Euroopassa 1653–1655. Turun yliopisto, kulttuurihistoria. [pro gradu -tutkielma]

Lahtinen, Anu (1996). Keskiaikaisten maan- ja kaupunginlakien naiskuva. Turun yliopisto, Suomen historia. [proseminaaritutkielma]

Lahtinen, Anu (2000). "Mies hallitkoon vaimonsa maata". Sukupuoli ja maaomaisuus keskiaikaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Turun yliopisto, Suomen historia. [pro gradu -tutkielma]

Lehtonen, Hannele (2005). Stratigrafia ja formaatioprosessit kaupunkiarkeologiassa. Esimerkkinä Naantalin Mannerheiminkatu. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Majantie, Kirsi (1997). Kakelugnar i Åbo under medeltiden och början av nya tiden. En undersökning i ljuset av utgrävningar på Aboa Vetus museets område åren 1994-1996. Arkeologiska institutionen, Lunds universitet. [D-uppsats]

Mikkola, Terhi (2001). Tilanjärjestäminen myöhäiskeskiaikaisessa Hämeen linnassa. Helsingin yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Nieminen, Kati (1997). Museon markkinointiviestintä. Case: Aboa Vetus et Ars Nova. Liiketaloustiede, Turun kauppakorkeakoulu. [markkinoinnin kandidaatintutkielma]

Niiranen, Jaana (1997). Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen ajoituksessa käytettyjä menetelmiä. Turun yliopisto, suomalainen ja vertaileva arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Niukkanen, Marianna (1991). Keramiikka Suomessa 1500-luvulla – astiamuodot, valmistus ja tuonti. [proseminaaritutkielma]

Pagi, Hembo (2003). Elämyksellinen oppiminen. Helsingin yliopisto, arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Pelkonen, Jussi & Aaltonen, Mikko (1996). Aboa Vetus & Ars Nova -museot – löytöretki Suomen historian ja nykytaiteeseen. Porvoon matkailuopisto. [tutkielma]

Pirinen, Laura (2003). Oppia arkeologisen tiedon avulla. Esi- ja varhaishistorian elävöittäminen kouluopetuksessa. Turun yliopisto, arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Ratilainen, Tanja (2001). Rakennusarkeologinen tutkimus Hattulan Pyhän Ristin kirkon rakennustekniikasta. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Sipiläinen, Kirsi (1999). Child's Adaptation to the Culture and Gender through Work, Play and Material. With a Few Examples of the Material Remains from the Late Iron Age. University of Göteborg. [proseminaaritutkielma]

Soomre, Maria-Kristiina (2001). Market Research Report. Attendance research at the Ars Nova museum 02.III - 11.III 2001. Turku Arts Academy. [raportti]

Soomre, Maria-Kristiina (2001). Work Practice at the Aboa Vetus & Ars Nova Museum. Turku Arts Academy. [raportti]

Tamminen, Maria (1995). Ikkunalasi Aboa Vetus -kaivausten valossa. Turun yliopisto, suomalainen ja vertaileva arkeologia. [proseminaaritutkielma]

Tulkki, Carita (2001). Todisteita punasaviastioiden valmistuksesta uuden ajan alun Turussa. Tutkimusmateriaalina Turun Tuomiokirkon ympärysmuurirakennuksen kellarin keramiikkalöydöt. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Uotila, Kari (1988). Lounais-Suomen holvattujen kellareiden rakennusarkeologiset ajoittamismenetelmät. Turun yliopisto, arkeologia. [pro gradu -tutkielma]

Uotila, Kari (1991). Turun raatihuoneen rakennushistoria keskiajalta vuoteen 1734. Turun yliopisto, Suomen historia. [lisensiaattitutkielma]

Uotila, Merja (2000). Keskiaikaa turkulaisittain. Turun kaupungin historiallisen museon ja Aboa Vetus -museon keskiaikaa esittelevät näyttelyt. Museologia, Jyväskylän yliopisto. [proseminaaritutkielma]

Veranen, Antti (1998). Tutkielma koskien EU:n rahoitusmahdollisuuksia Matti Koivurinnan säätiön ylläpitämille Aboa Vetus / Ars Nova taidemuseoille. Turun kauppakorkeakoulu / Eurooppa-instituutti.

Äikäs, Topi (1999). Kulttuurimaantieteellinen tutkimus kaupunki-imagojen vaikutuksesta urbaaniin maisemaan. Esimerkkeinä Turun ja Oulun tapaukset. Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. [lisensiaattitutkielma]